Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.

Strona archiwalna

 

Łódź, dnia 6 kwietnia 2016 r.

Adm.VI-213/10/2016

 

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”  na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ofertę najkorzystniejszą złożyła PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 6.
Wybrana oferta spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164  j.t.).

  • Opublikował: Jakub Sawicki, data publikacji: 06-04-2016 14:38
  • Modyfikował: Jakub Sawicki, data modyfikacji: 06-04-2016 14:40
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
  • Data wytworzenia: 06-04-2016
  • Ilość wyświetleń: 1291
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/101/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-kompleksowa-dostawe-energii-elektrycznej.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: