Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

Adm.VI-25/3/2016

PDFzmiana terminu składania ofert.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 135 świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

pokój nr 16 w godzinach 7.30. – 15.30.

 

3.  Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 11.00

 

4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

 

5.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

PDFogłoszenie.pdf
PDFsiwz-2017-2018-ochrona-osób-i-mienia-usługi-społeczne.pdf
DOCXsiwz-2017-2018-ochrona-osób-i-mienia-usługi-społeczne.docx
PDFformularz ofertowy ochrona 2017-2018.pdf
XLSXformularz ofertowy ochrona 2017-2018.xlsx
PDFmodyfikacja i wyjaśnienie SIWZ.pdf
PDFodpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ.pdf
PDFodpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ.pdf
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf

 

  • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 07-11-2016 15:22
  • Modyfikował: Aneta Kaczmarek, data modyfikacji: 17-11-2016 13:41
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
  • Data wytworzenia: 07-11-2016
  • Ilość wyświetleń: 2373
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/107/ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-ochrony-osob-i-mienia-w-budynku-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-lodzi.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: