Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1374311525151661244114030147641387178100000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 126658
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 99010
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 19198
 4. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 12004
 5. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 11940
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 11688
 7. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 11200
 8. E-wokanda
  Wyświetleń: 10403
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8537
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 6005
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5803
 12. Stan spraw
  Wyświetleń: 5574
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 5559
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 5206
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4962
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4839
 17. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 4446
 18. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 4337
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 4252
 20. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4194
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4146
 22. Majątek
  Wyświetleń: 3808
 23. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 3777
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3768
 25. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3757
 26. Repertoria
  Wyświetleń: 3697
 27. Archiwa
  Wyświetleń: 3670
 28. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 3661
 29. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3637
 30. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 3613
 31. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3531
 32. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3526
 33. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3432
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3263
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3217
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3083
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 3055
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2920
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2772
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2769
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 2646
 42. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2238
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 2167
 44. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2130
 45. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2123
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2098
 47. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 2059
 48. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2048
 49. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2031
 50. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 1976
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 1938
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 1869
 53. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1842
 54. Rok 2013
  Wyświetleń: 1827
 55. Rok 2014
  Wyświetleń: 1818
 56. Rok 2011
  Wyświetleń: 1816
 57. Rok 2009
  Wyświetleń: 1812
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1775
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1694
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1601
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1528
 62. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1517
 63. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1501
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1419
 65. Rok 2006
  Wyświetleń: 1419
 66. Rok 2010
  Wyświetleń: 1398
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1384
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1353
 69. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1345
 70. Rok 2008
  Wyświetleń: 1322
 71. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1309
 72. Rok 2005
  Wyświetleń: 1298
 73. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1275
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 1236
 75. Rok 2004
  Wyświetleń: 1187
 76. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1182
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1152
 78. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1135
 79. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1063
 80. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1044
 81. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 999
 82. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 985
 83. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 940
 84. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 914
 85. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 912
 86. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 898
 87. Rok 2016
  Wyświetleń: 851
 88. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 819
 89. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 804
 90. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 781
 91. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 779
 92. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 746
 93. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 705
 94. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 581
 95. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 560
 96. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 513
 97. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 482
 98. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 448
 99. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 436
 100. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 434
 101. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 430
 102. Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy
  Wyświetleń: 415
 103. Rok 2017
  Wyświetleń: 370
 104. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 357
 105. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 357
 106. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 342
 107. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 342
 108. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 314
 109. Uaktualniona lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 289
 110. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 252
 111. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 221
 112. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 199
 113. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 189
 114. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 154
 115. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 150
 116. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 53
 117. Kontrole
  Wyświetleń: 22
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 3083
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: