Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137431152515166124411403013561000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 120409
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 98893
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 17455
 4. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 11494
 5. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 11285
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 11083
 7. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 10775
 8. E-wokanda
  Wyświetleń: 9828
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7968
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 5785
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5546
 12. Stan spraw
  Wyświetleń: 5362
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 5261
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 4937
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4787
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4638
 17. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 4304
 18. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 4105
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 4066
 20. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4058
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4009
 22. Majątek
  Wyświetleń: 3681
 23. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 3651
 24. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3640
 25. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3636
 26. Repertoria
  Wyświetleń: 3585
 27. Archiwa
  Wyświetleń: 3560
 28. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3530
 29. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 3516
 30. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 3477
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3368
 32. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3313
 33. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3313
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3138
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3103
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2937
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 2931
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2790
 39. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2630
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2590
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 2533
 42. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2183
 43. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2051
 44. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 2050
 45. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2041
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2041
 47. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 2032
 48. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1997
 49. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1986
 50. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 1921
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 1885
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 1813
 53. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1792
 54. Rok 2013
  Wyświetleń: 1773
 55. Rok 2009
  Wyświetleń: 1772
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 1772
 57. Rok 2011
  Wyświetleń: 1768
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1742
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1637
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1572
 61. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1479
 62. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1471
 63. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1423
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1361
 65. Rok 2006
  Wyświetleń: 1357
 66. Rok 2010
  Wyświetleń: 1354
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1335
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1304
 69. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1273
 70. Rok 2008
  Wyświetleń: 1265
 71. Rok 2005
  Wyświetleń: 1248
 72. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1242
 73. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1217
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 1187
 75. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1142
 76. Rok 2004
  Wyświetleń: 1134
 77. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1083
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1071
 79. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1021
 80. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 956
 81. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 888
 82. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 876
 83. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 876
 84. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 866
 85. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 850
 86. Rok 2016
  Wyświetleń: 810
 87. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 794
 88. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 755
 89. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 752
 90. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 715
 91. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 698
 92. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 697
 93. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 665
 94. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 478
 95. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 417
 96. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 414
 97. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 404
 98. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 396
 99. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 393
 100. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 356
 101. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 341
 102. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 307
 103. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 297
 104. Rok 2017
  Wyświetleń: 281
 105. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 238
 106. Uaktualniona lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 141
 107. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 130
 108. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 117
 109. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 105
 110. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 80
 111. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 19
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 2937
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: