Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1398400000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491123971320512743143132037412763131291241215015
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 243005
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 101559
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 54296
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 26376
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 23451
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 21687
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 21362
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19024
 9. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 18932
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 14867
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 10874
 12. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 10224
 13. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 10127
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 9755
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 9623
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 8001
 17. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7873
 18. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7842
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 7787
 20. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7733
 21. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7644
 22. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 7029
 23. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6986
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6754
 25. Majątek
  Wyświetleń: 6373
 26. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 6293
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6188
 28. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6113
 29. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6018
 30. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5997
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 5918
 32. Repertoria
  Wyświetleń: 5899
 33. Archiwa
  Wyświetleń: 5849
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5807
 35. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5662
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5484
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5440
 38. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 5426
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5409
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5381
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4755
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4383
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3918
 44. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3860
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3532
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3412
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3238
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3189
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 3090
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 3074
 51. Rok 2011
  Wyświetleń: 3045
 52. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 3018
 53. Rok 2009
  Wyświetleń: 3000
 54. Rok 2013
  Wyświetleń: 2999
 55. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2978
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 2938
 57. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2810
 58. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2756
 59. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2642
 60. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2623
 61. Rok 2010
  Wyświetleń: 2621
 62. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2617
 63. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2597
 64. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2555
 65. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2548
 66. Rok 2008
  Wyświetleń: 2541
 67. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2535
 68. Rok 2006
  Wyświetleń: 2531
 69. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2527
 70. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2504
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2482
 72. Rok 2005
  Wyświetleń: 2414
 73. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2409
 74. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2381
 75. Rok 2007
  Wyświetleń: 2381
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2348
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2335
 78. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2335
 79. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2291
 80. Rok 2004
  Wyświetleń: 2274
 81. Rok 2017
  Wyświetleń: 2194
 82. Kontrole
  Wyświetleń: 2173
 83. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 2163
 84. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2114
 85. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2059
 86. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2033
 87. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1988
 88. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1946
 89. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1933
 90. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1889
 91. Rok 2016
  Wyświetleń: 1858
 92. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1825
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1825
 94. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1755
 95. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1659
 96. RODO
  Wyświetleń: 1583
 97. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1494
 98. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1483
 99. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1456
 100. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1422
 101. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1387
 102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1374
 103. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 1374
 104. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1325
 105. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1311
 106. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1298
 107. Rok 2018
  Wyświetleń: 1263
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1167
 109. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1143
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1099
 111. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1084
 112. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1076
 113. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 914
 114. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 912
 115. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 887
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 840
 117. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 840
 118. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 817
 119. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 789
 120. Rok 2019
  Wyświetleń: 761
 121. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 755
 122. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 697
 123. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 674
 124. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 643
 125. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 606
 126. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 581
 127. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 548
 128. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 527
 129. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 525
 130. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 518
 131. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 501
 132. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 434
 133. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 432
 134. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 408
 135. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 351
 136. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 333
 137. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 313
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 278
 139. ROK 2018
  Wyświetleń: 263
 140. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 260
 141. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 237
 142. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 229
 143. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 225
 144. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 218
 145. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 217
 146. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 203
 147. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 134
 148. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.
  Wyświetleń: 133
 149. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 110
 150. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 103
 151. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 98
 152. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 73
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 69
Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2014
  przez: Aneta Kaczmarek
 • opublikowano:
  02-12-2014 13:45
  przez: Aneta Kaczmarek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  odwiedzin: 5807
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl