Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1786318447211361858383960000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
154451667016517146421622813929184621618415490175091614616058
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491123971320512743143132037412763131291241215015
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 314487
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 103071
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 66189
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 31545
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 30731
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 27806
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 26804
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 25008
 9. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 22113
 10. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 21924
 11. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 13289
 12. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 13153
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 12848
 14. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 12605
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 12204
 16. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 11149
 17. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 10449
 18. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 9921
 19. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 9905
 20. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 9615
 21. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 9187
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 8905
 23. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 8754
 24. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8700
 25. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 8532
 26. Majątek
  Wyświetleń: 8056
 27. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 8046
 28. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7564
 29. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 7511
 30. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 7480
 31. Repertoria
  Wyświetleń: 7341
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7289
 33. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 7265
 34. Archiwa
  Wyświetleń: 7218
 35. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6999
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6876
 37. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 6720
 38. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6692
 39. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 6675
 40. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6629
 41. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 6549
 42. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6105
 43. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 5464
 44. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4818
 45. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 4437
 46. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3944
 47. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3855
 48. Kontrole
  Wyświetleń: 3667
 49. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3603
 50. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3564
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 3528
 52. Rok 2011
  Wyświetleń: 3502
 53. Rok 2015
  Wyświetleń: 3499
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 3435
 55. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3396
 56. Rok 2013
  Wyświetleń: 3383
 57. Rok 2014
  Wyświetleń: 3366
 58. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3336
 59. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3273
 60. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 3230
 61. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 3153
 62. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 3109
 63. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 3083
 64. RODO
  Wyświetleń: 3059
 65. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 3030
 66. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3020
 67. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3002
 68. Rok 2010
  Wyświetleń: 2996
 69. Rok 2008
  Wyświetleń: 2931
 70. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2921
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2912
 72. Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na posiedzeniach niejawnych
  Wyświetleń: 2901
 73. Rok 2005
  Wyświetleń: 2890
 74. Rok 2006
  Wyświetleń: 2887
 75. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2858
 76. Rok 2007
  Wyświetleń: 2837
 77. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2828
 78. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2828
 79. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2785
 80. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2761
 81. Rok 2017
  Wyświetleń: 2749
 82. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2721
 83. Rok 2004
  Wyświetleń: 2675
 84. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2664
 85. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2636
 86. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2627
 87. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2596
 88. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 2579
 89. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2439
 90. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2414
 91. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2350
 92. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2321
 93. Rok 2016
  Wyświetleń: 2270
 94. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2247
 95. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2242
 96. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 2230
 97. Informacja o powołaniu i mianowaniu
  Wyświetleń: 2186
 98. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2184
 99. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2183
 100. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2155
 101. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2087
 102. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1965
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1910
 104. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1908
 105. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1826
 106. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 1810
 107. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1798
 108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1771
 109. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1713
 110. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1687
 111. Rok 2018
  Wyświetleń: 1683
 112. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1648
 113. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1612
 114. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1582
 115. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 1552
 116. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1536
 117. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1510
 118. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1472
 119. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1428
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1422
 121. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1410
 122. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1394
 123. Rok 2019
  Wyświetleń: 1288
 124. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 1271
 125. Oświadczenia sędziów o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 1222
 126. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1217
 127. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1189
 128. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1177
 129. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1142
 130. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1123
 131. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1100
 132. Informacja o konkursie na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 1078
 133. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 1035
 134. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1019
 135. Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 996
 136. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 865
 137. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 849
 138. Rok 2020
  Wyświetleń: 829
 139. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 787
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 778
 141. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 769
 142. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 747
 143. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.
  Wyświetleń: 743
 144. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 725
 145. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 718
 146. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 706
 147. ROK 2018
  Wyświetleń: 663
 148. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 625
 149. Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2020 r. - wyciąg
  Wyświetleń: 604
 150. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 601
 151. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 599
 152. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 564
 153. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 547
 154. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 531
 155. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 526
 156. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 525
 157. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 516
 158. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 516
 159. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 505
 160. Informacja o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 497
 161. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 464
 162. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 456
 163. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 454
 164. Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu  na dwa stanowiska  referenta-stażysty w wymiarze dwóch etatów
  Wyświetleń: 421
 165. Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 397
 166. ROK 2019
  Wyświetleń: 387
 167. Informacja o konkursie na stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 370
 168. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 368
 169. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 355
 170. Informacja z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 353
 171. Transmisja on-line z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 348
 172. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 347
 173. Informacja o konkursie na stanowisko Inspektora w Oddziale Finansowo-Budżetowym.
  Wyświetleń: 335
 174. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 319
 175. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 319
 176. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 312
 177. Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 297
 178. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 296
 179. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 296
 180. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 294
 181. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko informatyka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 258
 182. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 244
 183. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 238
 184. Zarządzenie Nr 15 w sprawie organizacji pracy Sądu w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.
  Wyświetleń: 237
 185. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 230
 186. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 210
 187. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2021 roku
  Wyświetleń: 202
 188. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 201
 189. Rok 2021
  Wyświetleń: 199
 190. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 194
 191. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 188
 192. Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.
  Wyświetleń: 184
 193. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 171
 194. Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 130
 195. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 124
 196. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 50
 197. ROK 2020
  Wyświetleń: 18