Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1630515555225821530400000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137431152515166124411403014764138711245412280168541681115007
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 159919
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 99763
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 27434
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 16229
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 14702
 6. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 14613
 7. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 14586
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 13610
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12030
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 7424
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 7416
 12. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 6791
 13. Stan spraw
  Wyświetleń: 6780
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 6725
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5912
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5815
 17. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 5789
 18. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 5343
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 5293
 20. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5219
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5180
 22. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4736
 23. Majątek
  Wyświetleń: 4675
 24. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 4608
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 4590
 26. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4507
 27. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4474
 28. Archiwa
  Wyświetleń: 4426
 29. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4412
 30. Repertoria
  Wyświetleń: 4399
 31. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4368
 32. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 4354
 33. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4130
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4081
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4012
 36. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3965
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 3940
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3874
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3666
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3505
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 3304
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 2841
 43. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2709
 44. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2612
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2553
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2526
 47. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2454
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2448
 49. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2427
 50. Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy
  Wyświetleń: 2391
 51. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2368
 52. Rok 2015
  Wyświetleń: 2357
 53. Rok 2011
  Wyświetleń: 2325
 54. Rok 2012
  Wyświetleń: 2312
 55. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 2309
 56. Rok 2013
  Wyświetleń: 2282
 57. Rok 2014
  Wyświetleń: 2268
 58. Rok 2009
  Wyświetleń: 2225
 59. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2104
 60. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 2091
 61. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2074
 62. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2020
 63. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1957
 64. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1908
 65. Rok 2010
  Wyświetleń: 1893
 66. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1871
 67. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1841
 68. Rok 2006
  Wyświetleń: 1832
 69. Rok 2008
  Wyświetleń: 1808
 70. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1798
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1777
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1763
 73. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1756
 74. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1710
 75. Rok 2005
  Wyświetleń: 1706
 76. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1657
 77. Rok 2007
  Wyświetleń: 1643
 78. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1608
 79. Rok 2004
  Wyświetleń: 1585
 80. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1582
 81. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1577
 82. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1571
 83. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1444
 84. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1422
 85. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1396
 86. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1365
 87. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 1355
 88. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 1341
 89. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1327
 90. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1303
 91. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1302
 92. Rok 2016
  Wyświetleń: 1260
 93. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1252
 94. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1182
 95. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1162
 96. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1089
 97. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1046
 98. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1040
 99. Rok 2017
  Wyświetleń: 1026
 100. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1023
 101. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 1009
 102. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 991
 103. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 989
 104. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 916
 105. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 914
 106. Uaktualniona lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 892
 107. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 858
 108. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 817
 109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 815
 110. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 800
 111. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 795
 112. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 748
 113. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 735
 114. Kontrole
  Wyświetleń: 694
 115. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 646
 116. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 623
 117. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 581
 118. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 470
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 341
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 322
 121. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 243
 122. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 212
 123. Rok 2018
  Wyświetleń: 200
 124. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 161
 125. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 117
 126. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 90
 127. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 80
 128. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 6
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 4012
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: