Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15445166701651714642162281636000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491123971320512743143132037412763131291241215015
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 261433
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 101923
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 57360
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 27996
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 24590
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 23530
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 22798
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 20681
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19832
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 18091
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11478
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 10832
 13. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 10827
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 10565
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 10483
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 8674
 17. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8583
 18. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8469
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 8445
 20. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8280
 21. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 8018
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 7607
 23. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 7423
 24. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7407
 25. Majątek
  Wyświetleń: 6752
 26. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6671
 27. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 6625
 28. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6484
 29. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6349
 30. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 6309
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 6301
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6260
 33. Repertoria
  Wyświetleń: 6250
 34. Archiwa
  Wyświetleń: 6181
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6006
 36. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5979
 37. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5821
 38. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5772
 39. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 5745
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5717
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5079
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4519
 43. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 4195
 44. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 4065
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3632
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3537
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3350
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3284
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 3197
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 3174
 51. Rok 2011
  Wyświetleń: 3151
 52. Rok 2009
  Wyświetleń: 3110
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 3106
 54. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3095
 55. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 3088
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 3044
 57. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2966
 58. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2893
 59. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2768
 60. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2758
 61. Rok 2010
  Wyświetleń: 2717
 62. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2703
 63. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2698
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2687
 65. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2679
 66. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2674
 67. Rok 2008
  Wyświetleń: 2661
 68. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2621
 69. Rok 2006
  Wyświetleń: 2619
 70. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2601
 71. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2583
 72. Rok 2005
  Wyświetleń: 2529
 73. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2511
 74. Kontrole
  Wyświetleń: 2503
 75. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2486
 76. Rok 2007
  Wyświetleń: 2477
 77. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2450
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2432
 79. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2422
 80. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2386
 81. Rok 2004
  Wyświetleń: 2384
 82. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 2379
 83. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 2372
 84. Rok 2017
  Wyświetleń: 2348
 85. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2215
 86. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2178
 87. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2108
 88. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2059
 89. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2048
 90. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2035
 91. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1974
 92. RODO
  Wyświetleń: 1971
 93. Rok 2016
  Wyświetleń: 1971
 94. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1963
 95. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1919
 96. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1904
 97. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1781
 98. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1609
 99. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1590
 100. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1582
 101. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1546
 102. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1480
 103. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1479
 104. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1465
 105. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 1441
 106. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1403
 107. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1393
 108. Rok 2018
  Wyświetleń: 1376
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1271
 110. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1256
 111. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1198
 112. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1196
 113. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1172
 114. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 1095
 115. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1027
 116. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1001
 117. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 966
 118. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 951
 119. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 942
 120. Rok 2019
  Wyświetleń: 938
 121. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 930
 122. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 912
 123. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 896
 124. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 871
 125. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 838
 126. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 787
 127. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 763
 128. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 673
 129. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 665
 130. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 622
 131. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 616
 132. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 589
 133. Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na posiedzeniach niejawnych
  Wyświetleń: 573
 134. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 560
 135. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 528
 136. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 507
 137. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 459
 138. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 453
 139. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 431
 140. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 404
 141. ROK 2018
  Wyświetleń: 397
 142. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 372
 143. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 348
 144. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.
  Wyświetleń: 337
 145. Informacja o powołaniu i mianowaniu
  Wyświetleń: 334
 146. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 326
 147. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 324
 148. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 322
 149. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 321
 150. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 312
 151. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 295
 152. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 281
 153. Rok 2020
  Wyświetleń: 225
 154. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 183
 155. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 174
 156. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 167
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 139
 158. Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 114
 159. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 109
 160. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 96
 161. Transmisja on-line z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 57
 162. Informacja z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 46
 163. ROK 2019
  Wyświetleń: 39
 164. Oświadczenia sędziów o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 9
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl