Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1544516670165171464216228139291846216184154901403500
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491123971320512743143132037412763131291241215015
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 283534
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 102278
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 61925
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 29424
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 26177
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 25352
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 24318
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 22108
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20730
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 19667
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 12163
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 11739
 13. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 11509
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 11424
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 11129
 16. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 9393
 17. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 9158
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 9150
 19. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 9050
 20. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8921
 21. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 8441
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 8072
 23. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 7911
 24. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7826
 25. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7468
 26. Majątek
  Wyświetleń: 7389
 27. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 7240
 28. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6901
 29. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 6778
 30. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 6677
 31. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6677
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6659
 33. Repertoria
  Wyświetleń: 6655
 34. Archiwa
  Wyświetleń: 6553
 35. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6368
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6358
 37. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6144
 38. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 6123
 39. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6096
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 6069
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5452
 42. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 4809
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4630
 44. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 4204
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3752
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3663
 47. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 3629
 48. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3443
 49. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3374
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 3291
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 3283
 52. Rok 2011
  Wyświetleń: 3261
 53. Rok 2009
  Wyświetleń: 3196
 54. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3195
 55. Rok 2013
  Wyświetleń: 3193
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 3142
 57. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 3134
 58. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3112
 59. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3029
 60. Kontrole
  Wyświetleń: 2916
 61. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2906
 62. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2860
 63. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2834
 64. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2803
 65. Rok 2010
  Wyświetleń: 2802
 66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2781
 67. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2780
 68. Rok 2008
  Wyświetleń: 2756
 69. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2750
 70. Rok 2006
  Wyświetleń: 2702
 71. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2695
 72. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2689
 73. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2652
 74. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 2640
 75. Rok 2005
  Wyświetleń: 2622
 76. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2598
 77. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2585
 78. Rok 2007
  Wyświetleń: 2564
 79. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2509
 80. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2503
 81. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2491
 82. Rok 2004
  Wyświetleń: 2478
 83. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2470
 84. Rok 2017
  Wyświetleń: 2461
 85. RODO
  Wyświetleń: 2370
 86. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2298
 87. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2258
 88. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 2255
 89. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2203
 90. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2144
 91. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2123
 92. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2110
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 2053
 94. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2052
 95. Rok 2016
  Wyświetleń: 2046
 96. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2030
 97. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2008
 98. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1905
 99. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1720
 100. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1687
 101. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1673
 102. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 1666
 103. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1643
 104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1636
 105. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1583
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1563
 107. Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na posiedzeniach niejawnych
  Wyświetleń: 1499
 108. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1476
 109. Rok 2018
  Wyświetleń: 1468
 110. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1457
 111. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1377
 112. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1370
 113. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1298
 114. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1285
 115. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1275
 116. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1239
 117. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 1206
 118. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1132
 119. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1086
 120. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1053
 121. Rok 2019
  Wyświetleń: 1053
 122. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 1043
 123. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1042
 124. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1007
 125. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1003
 126. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 994
 127. Informacja o powołaniu i mianowaniu
  Wyświetleń: 959
 128. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 947
 129. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 860
 130. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 858
 131. Informacja o konkursie na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 853
 132. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 797
 133. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 751
 134. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 704
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 682
 136. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 665
 137. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 652
 138. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 610
 139. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 588
 140. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 551
 141. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 546
 142. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 489
 143. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.
  Wyświetleń: 487
 144. ROK 2018
  Wyświetleń: 476
 145. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 467
 146. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 464
 147. Rok 2020
  Wyświetleń: 456
 148. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 451
 149. Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 441
 150. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 439
 151. Oświadczenia sędziów o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 429
 152. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 400
 153. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 398
 154. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 398
 155. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 390
 156. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 388
 157. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 385
 158. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 370
 159. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 362
 160. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 349
 161. Informacja o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 321
 162. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 307
 163. Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu  na dwa stanowiska  referenta-stażysty w wymiarze dwóch etatów
  Wyświetleń: 259
 164. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 256
 165. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 233
 166. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 215
 167. Transmisja on-line z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 202
 168. Informacja z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 200
 169. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 179
 170. Informacja o konkursie na stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 160
 171. Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 159
 172. Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 150
 173. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 148
 174. ROK 2019
  Wyświetleń: 129
 175. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 123
 176. Informacja o konkursie na stanowisko Inspektora w Oddziale Finansowo-Budżetowym.
  Wyświetleń: 121
 177. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 117
 178. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 108
 179. Zarządzenie Nr 15 w sprawie organizacji pracy Sądu w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.
  Wyświetleń: 99
 180. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 79
 181. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 71
 182. Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.
  Wyświetleń: 57
 183. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 53
 184. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 39
 185. Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2020 r. - wyciąg
  Wyświetleń: 20
 186. Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 19
 187. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 12
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl