Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1374311525151661035700000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 112216
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 98764
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 15848
 4. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 10825
 5. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 10330
 6. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 10305
 7. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 9974
 8. E-wokanda
  Wyświetleń: 9084
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7335
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 5444
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5202
 12. Stan spraw
  Wyświetleń: 5049
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 4940
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 4606
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4516
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4374
 17. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 4097
 18. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3873
 19. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 3794
 20. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3746
 21. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 3721
 22. Majątek
  Wyświetleń: 3493
 23. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3434
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3419
 25. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 3411
 26. Archiwa
  Wyświetleń: 3381
 27. Repertoria
  Wyświetleń: 3377
 28. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3334
 29. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 3309
 30. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 3293
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3142
 32. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3093
 33. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2970
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2934
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2899
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2760
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 2736
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2631
 39. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2476
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2384
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 2359
 42. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2035
 43. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1960
 44. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1956
 45. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1941
 46. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1898
 47. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1878
 48. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 1870
 49. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 1853
 50. Rok 2015
  Wyświetleń: 1837
 51. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 1796
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 1760
 53. Rok 2014
  Wyświetleń: 1731
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 1730
 55. Rok 2013
  Wyświetleń: 1723
 56. Rok 2011
  Wyświetleń: 1713
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1700
 58. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1683
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1547
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1495
 61. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1410
 62. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1336
 63. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1298
 64. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1287
 65. Rok 2006
  Wyświetleń: 1285
 66. Rok 2010
  Wyświetleń: 1273
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1261
 68. Rok 2008
  Wyświetleń: 1186
 69. Rok 2005
  Wyświetleń: 1170
 70. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1165
 71. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1160
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1153
 73. Rok 2007
  Wyświetleń: 1143
 74. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1129
 75. Rok 2004
  Wyświetleń: 1090
 76. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1038
 77. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1006
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 967
 79. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 943
 80. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 890
 81. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 827
 82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 819
 83. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 797
 84. Rok 2016
  Wyświetleń: 749
 85. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 723
 86. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 713
 87. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 670
 88. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 668
 89. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 659
 90. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 605
 91. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 555
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 512
 93. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 480
 94. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 430
 95. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 366
 96. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 341
 97. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 270
 98. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 206
 99. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 205
 100. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 200
 101. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 200
 102. Rok 2017
  Wyświetleń: 152
 103. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 74
 104. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 63
 105. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 47
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 2760
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: