Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
16305101110000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137431152515166124411403014764138711245412280168541681115007
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 150421
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 99456
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 25337
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 15034
 5. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 13807
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 13738
 7. E-wokanda
  Wyświetleń: 13564
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 12950
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11132
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 6941
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6887
 12. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 6386
 13. Stan spraw
  Wyświetleń: 6386
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 6254
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5584
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5502
 17. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 5293
 18. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 5035
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 4886
 20. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4855
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4788
 22. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4405
 23. Majątek
  Wyświetleń: 4351
 24. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 4310
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 4262
 26. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4230
 27. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4209
 28. Repertoria
  Wyświetleń: 4156
 29. Archiwa
  Wyświetleń: 4138
 30. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4112
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4105
 32. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 4099
 33. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3870
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3741
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3664
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3656
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 3614
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3497
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3355
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3237
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 3048
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 2595
 43. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2532
 44. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2443
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2397
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2372
 47. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2303
 48. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2279
 49. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2269
 50. Rok 2015
  Wyświetleń: 2201
 51. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 2188
 52. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2168
 53. Rok 2012
  Wyświetleń: 2149
 54. Rok 2011
  Wyświetleń: 2141
 55. Rok 2013
  Wyświetleń: 2112
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 2082
 57. Rok 2009
  Wyświetleń: 2064
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1951
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1949
 60. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1854
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1798
 62. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1775
 63. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1768
 64. Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy
  Wyświetleń: 1736
 65. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1721
 66. Rok 2010
  Wyświetleń: 1709
 67. Rok 2006
  Wyświetleń: 1685
 68. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1683
 69. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1649
 70. Rok 2008
  Wyświetleń: 1627
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1625
 72. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1615
 73. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1582
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1582
 75. Rok 2005
  Wyświetleń: 1554
 76. Rok 2007
  Wyświetleń: 1494
 77. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1456
 78. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1451
 79. Rok 2004
  Wyświetleń: 1446
 80. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1435
 81. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1369
 82. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1358
 83. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1332
 84. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1262
 85. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 1225
 86. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1216
 87. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1206
 88. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1197
 89. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1166
 90. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1142
 91. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 1135
 92. Rok 2016
  Wyświetleń: 1102
 93. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1038
 94. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1038
 95. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1035
 96. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 929
 97. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 874
 98. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 872
 99. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 870
 100. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 817
 101. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 809
 102. Rok 2017
  Wyświetleń: 802
 103. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 794
 104. Uaktualniona lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 733
 105. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 727
 106. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 720
 107. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 704
 108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 694
 109. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 666
 110. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 655
 111. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 626
 112. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 620
 113. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 613
 114. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 536
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 448
 116. Kontrole
  Wyświetleń: 424
 117. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 402
 118. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 332
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 170
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 136
 121. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 100
 122. Rok 2018
  Wyświetleń: 10
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 3656
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: