Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556912618000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 168849
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 99927
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 30321
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 17340
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 15714
 6. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 15342
 7. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 15269
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 14228
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12706
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 7780
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 7758
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 7094
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 7084
 14. Stan spraw
  Wyświetleń: 7059
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6129
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 6095
 17. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6034
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 5633
 19. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 5507
 20. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5442
 21. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5395
 22. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5083
 23. Majątek
  Wyświetleń: 4851
 24. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 4790
 25. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4783
 26. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 4783
 27. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4635
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4611
 29. Archiwa
  Wyświetleń: 4589
 30. Repertoria
  Wyświetleń: 4542
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 4528
 32. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4509
 33. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4272
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4257
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4205
 36. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 4139
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4120
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4078
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3863
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3657
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 3463
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 2980
 43. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 2960
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2789
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2664
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2611
 47. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2553
 48. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2492
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 2432
 50. Rok 2011
  Wyświetleń: 2428
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 2408
 52. Rok 2013
  Wyświetleń: 2376
 53. Rok 2014
  Wyświetleń: 2353
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 2319
 55. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2303
 56. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2142
 57. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2138
 58. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2030
 59. Rok 2010
  Wyświetleń: 1995
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1983
 61. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1931
 62. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1922
 63. Rok 2006
  Wyświetleń: 1913
 64. Rok 2008
  Wyświetleń: 1910
 65. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1906
 66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1883
 67. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1874
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1832
 69. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1789
 70. Rok 2005
  Wyświetleń: 1773
 71. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1763
 72. Rok 2007
  Wyświetleń: 1725
 73. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1717
 74. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1704
 75. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1692
 76. Rok 2004
  Wyświetleń: 1660
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1659
 78. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1559
 79. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1514
 80. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 1488
 81. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1441
 82. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1423
 83. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1405
 84. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1380
 85. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1359
 86. Rok 2016
  Wyświetleń: 1344
 87. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1256
 88. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1226
 89. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1215
 90. Rok 2017
  Wyświetleń: 1161
 91. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1148
 92. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1005
 93. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 894
 94. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 880
 95. Kontrole
  Wyświetleń: 843
 96. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 817
 97. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 802
 98. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 722
 99. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 714
 100. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 691
 101. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 598
 102. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 544
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 428
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 418
 105. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 363
 106. Rok 2018
  Wyświetleń: 328
 107. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 314
 108. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 262
 109. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 218
 110. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 180
 111. RODO
  Wyświetleń: 109
 112. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 107
 113. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 84
 114. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 49
 115. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 31
 116. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 26
 117. Ogłoszenie o kunkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 26
 118. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 21
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 4205
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: