Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15281146292117718317155691565113577161051560515155177998442
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 193907
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 100294
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 39657
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 20287
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 18169
 6. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 17102
 7. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 17102
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 15827
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14197
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 8679
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 8522
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 8079
 13. Stan spraw
  Wyświetleń: 7859
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 7853
 15. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 6688
 16. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6669
 17. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6525
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 6361
 19. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6040
 20. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6017
 21. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 5952
 22. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5884
 23. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 5510
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5368
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 5315
 26. Majątek
  Wyświetleń: 5311
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5187
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5048
 29. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4992
 30. Archiwa
  Wyświetleń: 4985
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 4961
 32. Repertoria
  Wyświetleń: 4960
 33. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4872
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4692
 35. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4657
 36. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4630
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4563
 38. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 4562
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4542
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4452
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4005
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 3815
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3314
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3047
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2930
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2843
 47. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2789
 48. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2706
 49. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2696
 50. Rok 2011
  Wyświetleń: 2665
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 2665
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 2659
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 2608
 54. Rok 2014
  Wyświetleń: 2577
 55. Rok 2009
  Wyświetleń: 2565
 56. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2430
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2328
 58. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2239
 59. Rok 2010
  Wyświetleń: 2238
 60. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2181
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2179
 62. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2172
 63. Rok 2008
  Wyświetleń: 2148
 64. Rok 2006
  Wyświetleń: 2145
 65. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2123
 66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2123
 67. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2115
 68. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2113
 69. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2104
 70. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2064
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2027
 72. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2018
 73. Rok 2005
  Wyświetleń: 2015
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 1983
 75. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1907
 76. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1905
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1898
 78. Rok 2004
  Wyświetleń: 1888
 79. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 1874
 80. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1726
 81. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1713
 82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1652
 83. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1632
 84. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1619
 85. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1601
 86. Rok 2016
  Wyświetleń: 1536
 87. Rok 2017
  Wyświetleń: 1521
 88. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1520
 89. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1502
 90. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1468
 91. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1436
 92. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1295
 93. Kontrole
  Wyświetleń: 1257
 94. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1188
 95. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1091
 96. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1013
 97. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1013
 98. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 983
 99. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 976
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 970
 101. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 897
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 835
 103. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 750
 104. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 740
 105. Rok 2018
  Wyświetleń: 731
 106. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 698
 107. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 677
 108. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 658
 109. RODO
  Wyświetleń: 602
 110. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 586
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 524
 112. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 442
 113. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 406
 114. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 343
 115. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 297
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 263
 117. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 259
 118. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 250
 119. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 220
 120. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 219
 121. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 218
 122. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 205
 123. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 204
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 202
 125. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 110
 126. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 50
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 4692
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: