Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491890300000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 209297
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 100593
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 44316
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 22173
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 19856
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 18400
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 18259
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 16821
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16032
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 9413
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 9073
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 8772
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 8432
 14. Stan spraw
  Wyświetleń: 8404
 15. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 7173
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 7108
 17. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7070
 18. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6879
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 6822
 20. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6711
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6435
 22. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 6302
 23. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6280
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5825
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 5681
 26. Majątek
  Wyświetleń: 5661
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5453
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5361
 29. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 5289
 30. Repertoria
  Wyświetleń: 5285
 31. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5263
 32. Archiwa
  Wyświetleń: 5246
 33. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5140
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5062
 35. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4935
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4897
 37. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4859
 38. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4836
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4824
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 4817
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4237
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4038
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3554
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3242
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3109
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3002
 47. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2991
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2964
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 2847
 50. Rok 2011
  Wyświetleń: 2834
 51. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2832
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 2824
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 2773
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 2757
 55. Rok 2014
  Wyświetleń: 2723
 56. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2660
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2463
 58. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2404
 59. Rok 2010
  Wyświetleń: 2403
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2382
 61. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2348
 62. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2324
 63. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2317
 64. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2316
 65. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2312
 66. Rok 2006
  Wyświetleń: 2308
 67. Rok 2008
  Wyświetleń: 2307
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2285
 69. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2281
 70. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2242
 71. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2174
 72. Rok 2005
  Wyświetleń: 2171
 73. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2157
 74. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2141
 75. Rok 2007
  Wyświetleń: 2137
 76. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2125
 77. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2082
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2075
 79. Rok 2004
  Wyświetleń: 2051
 80. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1954
 81. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1848
 82. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1828
 83. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1805
 84. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1793
 85. Rok 2017
  Wyświetleń: 1750
 86. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1740
 87. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1717
 88. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1659
 89. Rok 2016
  Wyświetleń: 1657
 90. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1630
 91. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1621
 92. Kontrole
  Wyświetleń: 1579
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1480
 94. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1372
 95. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1319
 96. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1256
 97. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1216
 98. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1170
 99. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1136
 100. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1112
 101. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1094
 102. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1080
 103. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1021
 104. Rok 2018
  Wyświetleń: 995
 105. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 972
 106. RODO
  Wyświetleń: 914
 107. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 911
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 865
 109. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 864
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 858
 111. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 790
 112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 683
 113. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 618
 114. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 588
 115. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 575
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 537
 117. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 443
 118. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 397
 119. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 394
 120. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 390
 121. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 377
 122. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 353
 123. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 335
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 332
 125. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 258
 126. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 206
 127. Rok 2019
  Wyświetleń: 121
 128. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 61
 129. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 42
 130. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 33
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 5062
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: