Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491123971320512743144182067512822911800
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 231151
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 101137
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 51132
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 24837
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 22166
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 20396
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 20231
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18514
 9. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 18199
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 11562
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 10373
 12. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 9823
 13. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 9639
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 9297
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 9196
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 7736
 17. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7600
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 7472
 19. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7458
 20. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7398
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7328
 22. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 6804
 23. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6723
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6495
 25. Majątek
  Wyświetleń: 6158
 26. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 6122
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5924
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5844
 29. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 5745
 30. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5716
 31. Repertoria
  Wyświetleń: 5711
 32. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5675
 33. Archiwa
  Wyświetleń: 5655
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5595
 35. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5515
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5308
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5267
 38. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 5264
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5229
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5209
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4587
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4275
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3793
 44. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3648
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3427
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3317
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3161
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3121
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 3013
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 2984
 51. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2967
 52. Rok 2011
  Wyświetleń: 2959
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 2928
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 2920
 55. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2894
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 2858
 57. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2680
 58. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2609
 59. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2562
 60. Rok 2010
  Wyświetleń: 2553
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2537
 62. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2534
 63. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2522
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2480
 65. Rok 2006
  Wyświetleń: 2467
 66. Rok 2008
  Wyświetleń: 2466
 67. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2447
 68. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2440
 69. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2421
 70. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2415
 71. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2413
 72. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2333
 73. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2332
 74. Rok 2005
  Wyświetleń: 2319
 75. Rok 2007
  Wyświetleń: 2308
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2282
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2241
 78. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2223
 79. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2206
 80. Rok 2004
  Wyświetleń: 2200
 81. Rok 2017
  Wyświetleń: 2060
 82. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2025
 83. Kontrole
  Wyświetleń: 2006
 84. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 2002
 85. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1970
 86. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1966
 87. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1932
 88. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1882
 89. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1833
 90. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1822
 91. Rok 2016
  Wyświetleń: 1784
 92. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1761
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1704
 94. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1615
 95. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1577
 96. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1410
 97. RODO
  Wyświetleń: 1389
 98. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1388
 99. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1330
 100. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1323
 101. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1300
 102. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1292
 103. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1248
 104. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1224
 105. Rok 2018
  Wyświetleń: 1161
 106. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1152
 107. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1097
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1044
 109. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1019
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1009
 111. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 983
 112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 833
 113. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 825
 114. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 805
 115. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 773
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 749
 117. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 723
 118. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 688
 119. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 641
 120. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 596
 121. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 591
 122. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 584
 123. Rok 2019
  Wyświetleń: 551
 124. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 545
 125. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 508
 126. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 472
 127. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 445
 128. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 442
 129. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 393
 130. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 385
 131. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 370
 132. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 342
 133. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 331
 134. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 268
 135. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko księgowego.
  Wyświetleń: 253
 136. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 248
 137. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 246
 138. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko księgowej
  Wyświetleń: 243
 139. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 208
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 206
 141. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 174
 142. ROK 2018
  Wyświetleń: 172
 143. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 166
 144. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 165
 145. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 156
 146. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 153
 147. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 28
 148. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 14
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 5595
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: