Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
16964145041349112397132051274314418206751282213184124392785
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 236554
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 101220
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 52484
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 25546
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 22763
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 20902
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 20642
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18760
 9. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 18509
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 13022
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 10602
 12. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 9990
 13. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 9841
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 9509
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 9380
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 7844
 17. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7702
 18. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7616
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 7607
 20. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7501
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7471
 22. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 6893
 23. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6845
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6592
 25. Majątek
  Wyświetleń: 6248
 26. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 6190
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6035
 28. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5999
 29. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5900
 30. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5880
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 5811
 32. Repertoria
  Wyświetleń: 5785
 33. Archiwa
  Wyświetleń: 5737
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5679
 35. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5570
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5379
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5343
 38. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 5333
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5305
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5273
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4666
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4309
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3839
 44. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3749
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3473
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3351
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3195
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3141
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 3039
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 3015
 51. Rok 2011
  Wyświetleń: 2986
 52. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2980
 53. Rok 2009
  Wyświetleń: 2955
 54. Rok 2013
  Wyświetleń: 2955
 55. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2928
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 2887
 57. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2737
 58. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2680
 59. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2582
 60. Rok 2010
  Wyświetleń: 2577
 61. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2576
 62. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2565
 63. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2559
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2504
 65. Rok 2008
  Wyświetleń: 2493
 66. Rok 2006
  Wyświetleń: 2485
 67. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2476
 68. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2474
 69. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2473
 70. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2467
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2444
 72. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2358
 73. Rok 2005
  Wyświetleń: 2355
 74. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2349
 75. Rok 2007
  Wyświetleń: 2332
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2301
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2284
 78. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2270
 79. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2251
 80. Rok 2004
  Wyświetleń: 2222
 81. Rok 2017
  Wyświetleń: 2117
 82. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 2082
 83. Kontrole
  Wyświetleń: 2072
 84. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2068
 85. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2007
 86. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1989
 87. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1950
 88. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1906
 89. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1880
 90. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1844
 91. Rok 2016
  Wyświetleń: 1811
 92. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1786
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1763
 94. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1671
 95. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1616
 96. RODO
  Wyświetleń: 1466
 97. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1444
 98. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1422
 99. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1414
 100. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1344
 101. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1344
 102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1333
 103. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1274
 104. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1256
 105. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1235
 106. Rok 2018
  Wyświetleń: 1203
 107. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1120
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1084
 109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1049
 110. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1041
 111. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 1041
 112. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1013
 113. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 866
 114. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 830
 115. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 794
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 792
 117. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 761
 118. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 755
 119. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 723
 120. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 699
 121. Rok 2019
  Wyświetleń: 630
 122. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 626
 123. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 620
 124. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 582
 125. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 540
 126. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 490
 127. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 471
 128. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 462
 129. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 448
 130. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 447
 131. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 390
 132. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 371
 133. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 366
 134. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 298
 135. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko księgowego.
  Wyświetleń: 280
 136. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 277
 137. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko księgowej
  Wyświetleń: 275
 138. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 266
 139. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 232
 140. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 231
 141. ROK 2018
  Wyświetleń: 218
 142. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 198
 143. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 193
 144. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 188
 145. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 186
 146. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 175
 147. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 167
 148. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 49
 149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 37
 150. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 26
 151. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 25
 152. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 21
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 16
Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2014
  przez: Aneta Kaczmarek
 • opublikowano:
  02-12-2014 13:45
  przez: Aneta Kaczmarek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  odwiedzin: 5679
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×