Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1696496400000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 201669
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 100490
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 42190
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 21152
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 18966
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 17757
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 17672
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 16351
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15027
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 9038
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 8840
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 8452
 13. Stan spraw
  Wyświetleń: 8158
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 8150
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6905
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 6901
 17. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6727
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 6628
 19. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6423
 20. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 6386
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6218
 22. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 6155
 23. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6121
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5620
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 5543
 26. Majątek
  Wyświetleń: 5512
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5342
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5220
 29. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 5170
 30. Repertoria
  Wyświetleń: 5156
 31. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5145
 32. Archiwa
  Wyświetleń: 5144
 33. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5030
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4914
 35. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4800
 36. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4768
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4715
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4715
 39. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 4702
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4695
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4139
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 3938
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3448
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3160
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3045
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2937
 47. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2898
 48. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2878
 49. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2790
 50. Rok 2015
  Wyświetleń: 2780
 51. Rok 2011
  Wyświetleń: 2774
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 2765
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 2710
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 2688
 55. Rok 2014
  Wyświetleń: 2669
 56. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2562
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2417
 58. Rok 2010
  Wyświetleń: 2333
 59. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2325
 60. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2304
 61. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2263
 62. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2262
 63. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2257
 64. Rok 2006
  Wyświetleń: 2244
 65. Rok 2008
  Wyświetleń: 2242
 66. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2222
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2220
 68. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2212
 69. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2205
 70. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2200
 71. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2111
 72. Rok 2005
  Wyświetleń: 2107
 73. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2107
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 2080
 75. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2019
 76. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2016
 77. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2014
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2003
 79. Rok 2004
  Wyświetleń: 1994
 80. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1856
 81. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1794
 82. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1753
 83. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1742
 84. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1727
 85. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1680
 86. Rok 2017
  Wyświetleń: 1647
 87. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1619
 88. Rok 2016
  Wyświetleń: 1612
 89. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1588
 90. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1565
 91. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1548
 92. Kontrole
  Wyświetleń: 1458
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1405
 94. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1297
 95. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1199
 96. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1195
 97. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1114
 98. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1111
 99. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1067
 100. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1058
 101. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1008
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 996
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 921
 104. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 910
 105. Rok 2018
  Wyświetleń: 901
 106. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 818
 107. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 817
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 792
 109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 783
 110. RODO
  Wyświetleń: 769
 111. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 714
 112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 619
 113. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 546
 114. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 504
 115. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 468
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 408
 117. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 389
 118. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 346
 119. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 315
 120. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 314
 121. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 310
 122. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 309
 123. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 289
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 288
 125. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 214
 126. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 157
 127. Rok 2019
  Wyświetleń: 2
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 4914
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: