Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1528114629211771831715569156511357782440000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 176252
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 100022
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 32891
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 18024
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 16305
 6. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 15836
 7. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 15809
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 14603
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13090
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 8019
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 8007
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 7379
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 7278
 14. Stan spraw
  Wyświetleń: 7273
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6279
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 6252
 17. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6185
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 5849
 19. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5623
 20. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 5621
 21. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5524
 22. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5378
 23. Majątek
  Wyświetleń: 4993
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4977
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 4939
 26. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 4911
 27. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4742
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4732
 29. Archiwa
  Wyświetleń: 4687
 30. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 4664
 31. Repertoria
  Wyświetleń: 4642
 32. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4620
 33. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4361
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4348
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4317
 36. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 4252
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4224
 38. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4218
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4029
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3753
 41. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 3613
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 3563
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3073
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2844
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2722
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2668
 47. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2624
 48. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2540
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 2495
 50. Rok 2011
  Wyświetleń: 2490
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 2473
 52. Rok 2013
  Wyświetleń: 2433
 53. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2416
 54. Rok 2014
  Wyświetleń: 2406
 55. Rok 2009
  Wyświetleń: 2381
 56. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2213
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2189
 58. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2087
 59. Rok 2010
  Wyświetleń: 2055
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2034
 61. Rok 2006
  Wyświetleń: 1985
 62. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1981
 63. Rok 2008
  Wyświetleń: 1972
 64. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1971
 65. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1962
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1958
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1949
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1888
 69. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1856
 70. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1848
 71. Rok 2005
  Wyświetleń: 1846
 72. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1816
 73. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1805
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 1801
 75. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1746
 76. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1722
 77. Rok 2004
  Wyświetleń: 1718
 78. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1658
 79. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 1602
 80. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1567
 81. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1517
 82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1493
 83. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1458
 84. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1437
 85. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1437
 86. Rok 2016
  Wyświetleń: 1401
 87. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1321
 88. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1318
 89. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1288
 90. Rok 2017
  Wyświetleń: 1283
 91. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1236
 92. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1096
 93. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 968
 94. Kontrole
  Wyświetleń: 968
 95. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 932
 96. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 874
 97. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 840
 98. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 792
 99. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 768
 100. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 764
 101. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 707
 102. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 596
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 509
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 479
 105. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 448
 106. Rok 2018
  Wyświetleń: 439
 107. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 434
 108. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 382
 109. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 369
 110. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 288
 111. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 256
 112. RODO
  Wyświetleń: 247
 113. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 246
 114. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 165
 115. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 132
 116. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 83
 117. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 83
 118. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 80
 119. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 68
 120. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 58
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 4317
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: