Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137431152515166124411403014764138711245412280910000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 133544
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 99141
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 21214
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 12830
 5. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 12578
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 12292
 7. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 11735
 8. E-wokanda
  Wyświetleń: 11131
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 9229
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 6266
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6114
 12. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 5822
 13. Stan spraw
  Wyświetleń: 5816
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 5490
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5129
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5051
 17. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 4617
 18. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 4582
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 4436
 20. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4369
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4295
 22. Majątek
  Wyświetleń: 3951
 23. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 3913
 24. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3898
 25. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3883
 26. Repertoria
  Wyświetleń: 3827
 27. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3802
 28. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 3801
 29. Archiwa
  Wyświetleń: 3787
 30. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3774
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 3750
 32. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3685
 33. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3557
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3401
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3345
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3227
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 3196
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3057
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2949
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2894
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 2740
 42. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2327
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 2275
 44. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2223
 45. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2211
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2177
 47. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2124
 48. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 2105
 49. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2095
 50. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2041
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 2011
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 1944
 53. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1919
 54. Rok 2013
  Wyświetleń: 1898
 55. Rok 2011
  Wyświetleń: 1884
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 1881
 57. Rok 2009
  Wyświetleń: 1877
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1823
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1766
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1645
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1607
 62. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1603
 63. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1571
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1519
 65. Rok 2006
  Wyświetleń: 1485
 66. Rok 2010
  Wyświetleń: 1471
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1447
 68. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1441
 69. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1415
 70. Rok 2008
  Wyświetleń: 1396
 71. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1390
 72. Rok 2005
  Wyświetleń: 1371
 73. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1361
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 1307
 75. Rok 2004
  Wyświetleń: 1257
 76. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1238
 77. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1229
 78. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1216
 79. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1214
 80. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1155
 81. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1118
 82. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1057
 83. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1040
 84. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 1020
 85. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 998
 86. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 991
 87. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 967
 88. Rok 2016
  Wyświetleń: 910
 89. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 871
 90. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 866
 91. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 843
 92. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 806
 93. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 770
 94. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 758
 95. Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy
  Wyświetleń: 758
 96. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 726
 97. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 614
 98. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 560
 99. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 539
 100. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 515
 101. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 510
 102. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 508
 103. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 491
 104. Rok 2017
  Wyświetleń: 486
 105. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 482
 106. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 471
 107. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 444
 108. Uaktualniona lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 438
 109. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 398
 110. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 394
 111. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 376
 112. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 348
 113. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 318
 114. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 297
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 217
 116. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 209
 117. Kontrole
  Wyświetleń: 121
 118. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 57
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 3227
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: