Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1374311525151661244197870000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 115589
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 98804
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 16446
 4. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 11086
 5. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 10671
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 10654
 7. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 10271
 8. E-wokanda
  Wyświetleń: 9347
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7571
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 5598
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5337
 12. Stan spraw
  Wyświetleń: 5180
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 5068
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 4739
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4641
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4486
 17. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 4168
 18. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3956
 19. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 3918
 20. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 3874
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3866
 22. Majątek
  Wyświetleń: 3579
 23. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3533
 24. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 3519
 25. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3515
 26. Repertoria
  Wyświetleń: 3475
 27. Archiwa
  Wyświetleń: 3460
 28. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3430
 29. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 3400
 30. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 3361
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3230
 32. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3178
 33. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3114
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3006
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2983
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2825
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 2814
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2691
 39. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2532
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2458
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 2437
 42. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2095
 43. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1991
 44. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1983
 45. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1962
 46. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1961
 47. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 1942
 48. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 1932
 49. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1928
 50. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 1861
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 1854
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 1780
 53. Rok 2014
  Wyświetleń: 1746
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 1745
 55. Rok 2013
  Wyświetleń: 1742
 56. Rok 2011
  Wyświetleń: 1732
 57. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1726
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1719
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1586
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1526
 61. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1444
 62. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1394
 63. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1334
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1320
 65. Rok 2006
  Wyświetleń: 1310
 66. Rok 2010
  Wyświetleń: 1303
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1289
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1228
 69. Rok 2008
  Wyświetleń: 1217
 70. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1209
 71. Rok 2005
  Wyświetleń: 1198
 72. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1191
 73. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1177
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 1158
 75. Rok 2004
  Wyświetleń: 1104
 76. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1072
 77. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1029
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1008
 79. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 977
 80. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 921
 81. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 849
 82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 836
 83. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 813
 84. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 792
 85. Rok 2016
  Wyświetleń: 770
 86. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 769
 87. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 709
 88. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 691
 89. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 690
 90. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 665
 91. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 635
 92. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 626
 93. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 584
 94. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 448
 95. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 383
 96. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 356
 97. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 339
 98. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 283
 99. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 282
 100. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 275
 101. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 260
 102. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 242
 103. Rok 2017
  Wyświetleń: 208
 104. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 87
 105. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 81
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 69
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 2825
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: