Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
16964145041349112397132057000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 216438
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 100677
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 46326
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 22969
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 20565
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 18936
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 18926
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 17269
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16781
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 9687
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 9276
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 9030
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 8693
 14. Stan spraw
  Wyświetleń: 8627
 15. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 7981
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 7286
 17. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7195
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 7003
 19. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6995
 20. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6930
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6713
 22. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 6413
 23. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6378
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6029
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 5776
 26. Majątek
  Wyświetleń: 5765
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5513
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5497
 29. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 5400
 30. Repertoria
  Wyświetleń: 5365
 31. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5345
 32. Archiwa
  Wyświetleń: 5318
 33. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5206
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5182
 35. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5129
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4980
 37. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4926
 38. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4921
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4906
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 4898
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4305
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4110
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3635
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3296
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3162
 46. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3063
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3044
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3011
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 2891
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 2864
 51. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2864
 52. Rok 2011
  Wyświetleń: 2862
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 2815
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 2803
 55. Rok 2014
  Wyświetleń: 2758
 56. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2724
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2491
 58. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2475
 59. Rok 2010
  Wyświetleń: 2451
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2429
 61. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2418
 62. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2380
 63. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2372
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2366
 65. Rok 2006
  Wyświetleń: 2352
 66. Rok 2008
  Wyświetleń: 2352
 67. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2351
 68. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2331
 69. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2325
 70. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2265
 71. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2244
 72. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2220
 73. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2220
 74. Rok 2005
  Wyświetleń: 2210
 75. Rok 2007
  Wyświetleń: 2183
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2183
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2123
 78. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2121
 79. Rok 2004
  Wyświetleń: 2089
 80. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2039
 81. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1885
 82. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1882
 83. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1858
 84. Rok 2017
  Wyświetleń: 1840
 85. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1837
 86. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1795
 87. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1780
 88. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1707
 89. Rok 2016
  Wyświetleń: 1686
 90. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1682
 91. Kontrole
  Wyświetleń: 1681
 92. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1657
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1538
 94. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1436
 95. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1412
 96. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1291
 97. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1284
 98. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1215
 99. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1184
 100. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1156
 101. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1142
 102. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1128
 103. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1071
 104. Rok 2018
  Wyświetleń: 1045
 105. RODO
  Wyświetleń: 1024
 106. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 997
 107. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 967
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 913
 109. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 906
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 903
 111. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 849
 112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 725
 113. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 672
 114. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 637
 115. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 625
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 594
 117. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 478
 118. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 472
 119. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 441
 120. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 421
 121. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 419
 122. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 386
 123. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 358
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 356
 125. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 310
 126. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 280
 127. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 238
 128. Rok 2019
  Wyświetleń: 228
 129. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 109
 130. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 104
 131. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 96
 132. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 95
 133. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 79
 134. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 64
 135. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 60
 136. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 33
 137. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 29
 138. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 26
 139. ROK 2018
  Wyświetleń: 26
 140. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 25
 141. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 19
 142. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 17
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 5182
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: