Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
154451667016174000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491123971320512743143132037412763131291241215015
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 252636
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 101713
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 56179
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 27284
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 24239
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 22501
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 22069
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 19868
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19379
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 16924
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11173
 12. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 10517
 13. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 10510
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 10110
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 9924
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 8220
 17. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8186
 18. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8141
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 8055
 20. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8041
 21. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7817
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 7282
 23. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 7211
 24. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7194
 25. Majątek
  Wyświetleń: 6553
 26. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 6451
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6399
 28. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6296
 29. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6186
 30. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 6140
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 6068
 32. Repertoria
  Wyświetleń: 6061
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6036
 34. Archiwa
  Wyświetleń: 6008
 35. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5801
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5641
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5595
 38. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 5580
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5579
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5535
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4895
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4462
 43. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 4019
 44. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 4008
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3590
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3480
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3292
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3245
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 3158
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 3137
 51. Rok 2011
  Wyświetleń: 3112
 52. Rok 2009
  Wyświetleń: 3065
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 3065
 54. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 3061
 55. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3034
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 3007
 57. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2882
 58. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2831
 59. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2706
 60. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2683
 61. Rok 2010
  Wyświetleń: 2676
 62. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2661
 63. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2645
 64. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2634
 65. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2613
 66. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2611
 67. Rok 2008
  Wyświetleń: 2596
 68. Rok 2006
  Wyświetleń: 2587
 69. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2582
 70. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2547
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2541
 72. Rok 2005
  Wyświetleń: 2480
 73. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2472
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 2438
 75. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2418
 76. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2408
 77. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2395
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2394
 79. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2338
 80. Rok 2004
  Wyświetleń: 2335
 81. Kontrole
  Wyświetleń: 2331
 82. Rok 2017
  Wyświetleń: 2289
 83. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 2281
 84. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2173
 85. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2121
 86. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2076
 87. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2034
 88. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1993
 89. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1990
 90. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1939
 91. Rok 2016
  Wyświetleń: 1926
 92. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1906
 93. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1880
 94. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 1858
 95. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1837
 96. RODO
  Wyświetleń: 1776
 97. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1728
 98. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1549
 99. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1544
 100. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1513
 101. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1508
 102. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1440
 103. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1433
 104. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1382
 105. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1374
 106. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1366
 107. Rok 2018
  Wyświetleń: 1331
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1222
 109. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1211
 110. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 1167
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1151
 112. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1139
 113. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1136
 114. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 963
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 960
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 907
 117. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 895
 118. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 891
 119. Rok 2019
  Wyświetleń: 878
 120. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 853
 121. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 853
 122. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 832
 123. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 774
 124. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 742
 125. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 717
 126. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 713
 127. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 680
 128. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 631
 129. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 575
 130. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 573
 131. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 546
 132. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 501
 133. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 501
 134. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 485
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 456
 136. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 417
 137. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 395
 138. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 370
 139. ROK 2018
  Wyświetleń: 340
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 327
 141. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 307
 142. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 286
 143. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 285
 144. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 283
 145. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 277
 146. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 268
 147. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.
  Wyświetleń: 251
 148. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 249
 149. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 239
 150. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 231
 151. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 151
 152. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 133
 153. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 124
 154. Rok 2020
  Wyświetleń: 113
 155. Informacja o powołaniu i mianowaniu
  Wyświetleń: 55
 156. Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na posiedzeniach niejawnych
  Wyświetleń: 35
Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2014
  przez: Aneta Kaczmarek
 • opublikowano:
  02-12-2014 13:45
  przez: Aneta Kaczmarek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  odwiedzin: 6036
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl