Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605844300
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 185627
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 100138
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 36871
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 19268
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 17340
 6. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 16420
 7. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 16416
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 15192
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13503
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 8343
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 8250
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 7732
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 7534
 14. Stan spraw
  Wyświetleń: 7522
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6466
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 6461
 17. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6340
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 6088
 19. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5802
 20. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 5764
 21. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5732
 22. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5659
 23. Majątek
  Wyświetleń: 5143
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5137
 25. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 5103
 26. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5034
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4887
 28. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4853
 29. Archiwa
  Wyświetleń: 4820
 30. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 4803
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 4797
 32. Repertoria
  Wyświetleń: 4781
 33. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4721
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4493
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4485
 36. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 4478
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 4391
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4372
 39. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4356
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4209
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3852
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 3673
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3178
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2930
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2818
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2743
 47. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2699
 48. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2600
 49. Rok 2011
  Wyświetleń: 2564
 50. Rok 2015
  Wyświetleń: 2564
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 2548
 52. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2539
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 2509
 54. Rok 2014
  Wyświetleń: 2475
 55. Rok 2009
  Wyświetleń: 2462
 56. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2308
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2241
 58. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2155
 59. Rok 2010
  Wyświetleń: 2145
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2097
 61. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2052
 62. Rok 2006
  Wyświetleń: 2051
 63. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2051
 64. Rok 2008
  Wyświetleń: 2046
 65. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2034
 66. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2026
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2020
 68. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1977
 69. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1948
 70. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1948
 71. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1923
 72. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1923
 73. Rok 2005
  Wyświetleń: 1914
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 1878
 75. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1818
 76. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1812
 77. Rok 2004
  Wyświetleń: 1784
 78. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1781
 79. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 1729
 80. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1632
 81. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1611
 82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1554
 83. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1523
 84. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1521
 85. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1514
 86. Rok 2016
  Wyświetleń: 1463
 87. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1420
 88. Rok 2017
  Wyświetleń: 1386
 89. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1382
 90. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1363
 91. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1327
 92. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1192
 93. Kontrole
  Wyświetleń: 1120
 94. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1067
 95. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 996
 96. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 943
 97. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 898
 98. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 860
 99. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 850
 100. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 844
 101. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 824
 102. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 662
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 635
 104. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 572
 105. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 567
 106. Rok 2018
  Wyświetleń: 565
 107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 560
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 551
 109. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 473
 110. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 448
 111. RODO
  Wyświetleń: 418
 112. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 358
 113. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 316
 114. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 224
 115. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 188
 116. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 144
 117. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 141
 118. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 140
 119. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 133
 120. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 133
 121. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 125
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 4485
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: