Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1544516670165171464216228139291846260370000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169641450413491123971320512743143132037412763131291241215015
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 272020
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 102077
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 59755
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 28696
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 25233
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 24439
 7. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 23509
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 21411
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20285
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 18888
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11789
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 11273
 13. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 11127
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 10991
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 10798
 16. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 9004
 17. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 8910
 18. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 8814
 19. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8752
 20. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8680
 21. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 8210
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 7838
 23. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 7638
 24. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7600
 25. Majątek
  Wyświetleń: 7183
 26. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 7044
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6967
 28. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6680
 29. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 6552
 30. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6533
 31. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 6480
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6446
 33. Repertoria
  Wyświetleń: 6426
 34. Archiwa
  Wyświetleń: 6361
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6177
 36. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6156
 37. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5975
 38. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5921
 39. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 5921
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5885
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5253
 42. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 4610
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4578
 44. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 4147
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3689
 46. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3602
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3390
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3325
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 3239
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 3231
 51. Rok 2011
  Wyświetleń: 3209
 52. Rok 2009
  Wyświetleń: 3157
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 3153
 54. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3134
 55. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 3108
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 3095
 57. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3042
 58. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2952
 59. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 2949
 60. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2841
 61. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2803
 62. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2773
 63. Rok 2010
  Wyświetleń: 2762
 64. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2745
 65. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2736
 66. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2726
 67. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2719
 68. Rok 2008
  Wyświetleń: 2709
 69. Kontrole
  Wyświetleń: 2688
 70. Rok 2006
  Wyświetleń: 2662
 71. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2652
 72. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2644
 73. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2622
 74. Rok 2005
  Wyświetleń: 2574
 75. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2556
 76. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2546
 77. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 2518
 78. Rok 2007
  Wyświetleń: 2515
 79. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2476
 80. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2465
 81. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2453
 82. Rok 2004
  Wyświetleń: 2428
 83. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2427
 84. Rok 2017
  Wyświetleń: 2402
 85. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2249
 86. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2217
 87. RODO
  Wyświetleń: 2167
 88. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2158
 89. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2101
 90. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2084
 91. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2075
 92. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2016
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 2007
 94. Rok 2016
  Wyświetleń: 2006
 95. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1964
 96. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1964
 97. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1847
 98. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 1730
 99. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1657
 100. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1641
 101. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1639
 102. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1593
 103. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1549
 104. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1534
 105. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1522
 106. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1443
 107. Rok 2018
  Wyświetleń: 1427
 108. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1423
 109. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 1398
 110. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1335
 111. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1309
 112. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1243
 113. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1237
 114. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1206
 115. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1092
 116. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1078
 117. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1042
 118. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 1024
 119. Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na posiedzeniach niejawnych
  Wyświetleń: 1019
 120. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1008
 121. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1006
 122. Rok 2019
  Wyświetleń: 995
 123. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 982
 124. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 972
 125. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 942
 126. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 888
 127. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 824
 128. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 823
 129. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 810
 130. Informacja o konkursie na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 744
 131. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 716
 132. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 658
 133. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 648
 134. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 630
 135. Informacja o powołaniu i mianowaniu
  Wyświetleń: 614
 136. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 602
 137. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 590
 138. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 568
 139. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 546
 140. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 503
 141. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 500
 142. ROK 2018
  Wyświetleń: 441
 143. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 429
 144. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 409
 145. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.
  Wyświetleń: 406
 146. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 390
 147. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 364
 148. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 359
 149. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 354
 150. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 352
 151. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 347
 152. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 345
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 343
 154. Rok 2020
  Wyświetleń: 338
 155. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 315
 156. Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 299
 157. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 285
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 245
 159. Oświadczenia sędziów o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 226
 160. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 220
 161. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 213
 162. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 196
 163. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 195
 164. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 184
 165. Informacja z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 162
 166. Transmisja on-line z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 151
 167. ROK 2019
  Wyświetleń: 86
 168. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 40
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl