Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137431152512367000000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 107828
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 98712
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 15007
 4. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 10507
 5. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 9970
 6. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 9820
 7. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 9660
 8. E-wokanda
  Wyświetleń: 8730
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7139
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 5291
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5027
 12. Stan spraw
  Wyświetleń: 4923
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 4806
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 4451
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4408
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4251
 17. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3999
 18. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3762
 19. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 3678
 20. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3629
 21. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 3576
 22. Majątek
  Wyświetleń: 3396
 23. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3354
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3338
 25. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 3330
 26. Archiwa
  Wyświetleń: 3299
 27. Repertoria
  Wyświetleń: 3282
 28. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3258
 29. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 3233
 30. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 3212
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3062
 32. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3021
 33. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2866
 34. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2832
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2826
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2688
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 2667
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2568
 39. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2417
 40. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 2298
 41. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2289
 42. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1973
 43. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1941
 44. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1920
 45. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1913
 46. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1851
 47. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1836
 48. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 1828
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 1822
 50. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 1796
 51. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 1761
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 1742
 53. Rok 2014
  Wyświetleń: 1716
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 1711
 55. Rok 2013
  Wyświetleń: 1704
 56. Rok 2011
  Wyświetleń: 1694
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1685
 58. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1645
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1528
 60. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1461
 61. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1378
 62. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1311
 63. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1264
 64. Rok 2006
  Wyświetleń: 1256
 65. Rok 2010
  Wyświetleń: 1250
 66. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1239
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1236
 68. Rok 2008
  Wyświetleń: 1161
 69. Rok 2005
  Wyświetleń: 1143
 70. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1138
 71. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1126
 72. Rok 2007
  Wyświetleń: 1120
 73. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1119
 74. Rok 2004
  Wyświetleń: 1070
 75. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1067
 76. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1018
 77. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 987
 78. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 936
 79. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 911
 80. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 882
 81. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 804
 82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 800
 83. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 777
 84. Rok 2016
  Wyświetleń: 719
 85. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 675
 86. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 651
 87. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 649
 88. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 645
 89. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 641
 90. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 578
 91. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 470
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 449
 93. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 420
 94. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 349
 95. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 319
 96. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 256
 97. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 177
 98. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 145
 99. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 117
 100. Rok 2017
  Wyświetleń: 109
 101. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 105
 102. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 46
 103. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 21
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 2688
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: