Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1696414504134911239713205127431441880420000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152811462921177183171556915651135771610515605151551779914398
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
134131122514759117991335413942130411141911503158531573714040
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1289716827127981343317473123511121812432110500111461192211905
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8242723425804119771312010142104331193814075128361233211929
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005222
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 223559
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 100819
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 48710
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 23809
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 21271
 6. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 19546
 7. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 19538
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17771
 9. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 17634
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 9976
 11. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 9491
 12. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 9307
 13. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 9218
 14. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 8921
 15. Stan spraw
  Wyświetleń: 8849
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 7448
 17. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7343
 18. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7193
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 7187
 20. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 7137
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6963
 22. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 6579
 23. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 6498
 24. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6197
 25. Majątek
  Wyświetleń: 5921
 26. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 5910
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5660
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 5621
 29. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 5530
 30. Repertoria
  Wyświetleń: 5488
 31. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5466
 32. Archiwa
  Wyświetleń: 5433
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5365
 34. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5333
 35. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 5317
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5092
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5043
 38. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 5036
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5011
 40. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5005
 41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4406
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 4202
 43. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 3724
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3365
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 3250
 46. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3190
 47. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3107
 48. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 3077
 49. Rok 2015
  Wyświetleń: 2960
 50. Rok 2012
  Wyświetleń: 2932
 51. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2930
 52. Rok 2011
  Wyświetleń: 2904
 53. Rok 2013
  Wyświetleń: 2877
 54. Rok 2009
  Wyświetleń: 2865
 55. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2827
 56. Rok 2014
  Wyświetleń: 2809
 57. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2581
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2529
 59. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2512
 60. Rok 2010
  Wyświetleń: 2504
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 2490
 62. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2468
 63. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2464
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2428
 65. Rok 2008
  Wyświetleń: 2416
 66. Rok 2006
  Wyświetleń: 2415
 67. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 2408
 68. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2392
 69. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 2380
 70. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 2343
 71. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2321
 72. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 2303
 73. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 2283
 74. Rok 2005
  Wyświetleń: 2267
 75. Rok 2007
  Wyświetleń: 2250
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2235
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 2189
 78. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2181
 79. Rok 2004
  Wyświetleń: 2146
 80. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 2134
 81. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1969
 82. Rok 2017
  Wyświetleń: 1952
 83. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1934
 84. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1932
 85. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1892
 86. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1887
 87. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1839
 88. Kontrole
  Wyświetleń: 1791
 89. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1774
 90. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1762
 91. Rok 2016
  Wyświetleń: 1733
 92. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1717
 93. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 1633
 94. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1530
 95. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1517
 96. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1357
 97. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 1342
 98. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1281
 99. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1248
 100. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1248
 101. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1199
 102. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 1189
 103. RODO
  Wyświetleń: 1167
 104. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 1144
 105. Rok 2018
  Wyświetleń: 1103
 106. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1057
 107. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1048
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 988
 109. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 971
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 963
 111. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 927
 112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 787
 113. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 746
 114. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 715
 115. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 702
 116. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 669
 117. Oświadczenia 2018
  Wyświetleń: 634
 118. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 542
 119. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 533
 120. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 490
 121. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 476
 122. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 471
 123. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 431
 124. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 406
 125. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 402
 126. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 380
 127. Rok 2019
  Wyświetleń: 337
 128. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 329
 129. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 296
 130. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe
  Wyświetleń: 284
 131. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 198
 132. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 178
 133. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 152
 134. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 149
 135. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 149
 136. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 112
 137. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko księgowego.
  Wyświetleń: 104
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 100
 139. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 81
 140. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 80
 141. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 74
 142. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 73
 143. ROK 2018
  Wyświetleń: 72
 144. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko księgowej
  Wyświetleń: 70
 145. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 65
 146. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 63
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 5365
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: