Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13743115251516612441140301476413871124541228016854168116795
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1314917357132741380618042129391168612920111180115331229912285
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8651748427356123371347410375106921226714338131121265512213
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005520
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 141158
 2. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 99292
 3. komunikaty
  Wyświetleń: 23223
 4. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 13864
 5. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 13166
 6. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 12947
 7. E-wokanda
  Wyświetleń: 12393
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 12310
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10228
 10. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 6601
 11. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 6498
 12. Stan spraw
  Wyświetleń: 6115
 13. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 6104
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 5839
 15. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5346
 16. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 5274
 17. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 4914
 18. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 4840
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 4649
 20. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4601
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4525
 22. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4150
 23. Majątek
  Wyświetleń: 4138
 24. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 4110
 25. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4070
 26. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4046
 27. Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 4023
 28. Repertoria
  Wyświetleń: 3995
 29. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3945
 30. Archiwa
  Wyświetleń: 3941
 31. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 3922
 32. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3890
 33. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 3719
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3564
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3493
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3413
 37. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 3396
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3258
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3136
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3049
 41. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 2870
 42. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 2431
 43. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2424
 44. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2336
 45. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 2311
 46. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2278
 47. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2219
 48. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2179
 49. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 2143
 50. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 2143
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 2115
 52. Rok 2012
  Wyświetleń: 2046
 53. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2042
 54. Rok 2011
  Wyświetleń: 2009
 55. Rok 2013
  Wyświetleń: 2007
 56. Rok 2009
  Wyświetleń: 1979
 57. Rok 2014
  Wyświetleń: 1978
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1884
 59. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1852
 60. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1724
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 1708
 62. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 1702
 63. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1635
 64. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 1599
 65. Rok 2010
  Wyświetleń: 1589
 66. Rok 2006
  Wyświetleń: 1584
 67. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1553
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1541
 69. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 1517
 70. Rok 2008
  Wyświetleń: 1516
 71. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 1488
 72. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1472
 73. Rok 2005
  Wyświetleń: 1471
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1453
 75. Rok 2007
  Wyświetleń: 1398
 76. Rok 2004
  Wyświetleń: 1360
 77. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 1341
 78. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1337
 79. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1318
 80. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1280
 81. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1205
 82. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1205
 83. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 1187
 84. Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy
  Wyświetleń: 1179
 85. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1138
 86. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na jedno stanowisko Referenta - stażysty w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 1119
 87. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1089
 88. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 1067
 89. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 1012
 90. Rok 2016
  Wyświetleń: 1006
 91. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 959
 92. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 956
 93. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 949
 94. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 934
 95. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 871
 96. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 807
 97. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska Referenta - stażysty
  Wyświetleń: 799
 98. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 693
 99. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 669
 100. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 666
 101. Rok 2017
  Wyświetleń: 640
 102. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 623
 103. Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 608
 104. Uaktualniona lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 583
 105. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 572
 106. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 569
 107. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 564
 108. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 547
 109. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 547
 110. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 525
 111. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 507
 112. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta- stażysty
  Wyświetleń: 497
 113. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 467
 114. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 453
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 315
 116. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 272
 117. Kontrole
  Wyświetleń: 244
 118. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 230
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 70
 120. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 34
 121. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 29
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 02-12-2014 13:45
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aneta Kaczmarek
 • Data wytworzenia: 02-12-2014
 • Ilość wyświetleń: 3413
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/11/5/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: