Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.

Strona archiwalna

 

 

ZARZĄDZENIE NR  2 /2017

PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W ŁODZI

z dnia  6  lutego 2017 roku

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

w 2017 roku

§ 1

Na podstawie  art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1666 ze zm.) w związku ze świętem w dniu  11 listopada 2017 r.  przypadającym w innym dniu niż  niedziela wyznaczam dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dzień 10 listopada 2017 r.

§ 2

1.   W 2017 roku  ustala się dniem wolnym od pracy; 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia, a dniem pracy  wyznacza się dzień: 20 maja, 3 czerwca oraz  5 sierpnia.

2.   W wymienionych w pkt 1 dniach obowiązuje  8-godzinny dzień pracy.

3.   Jeżeli w dniu 2 maja, 16 czerwca oraz  14 sierpnia praca będzie niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań, należy w tym dniu zapewnić dyżur.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
sędzia NSA Tomasz Zbrojewski

 

  • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 06-02-2017 13:51
  • Modyfikował: Aneta Kaczmarek, data modyfikacji: 06-02-2017 14:00
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Grabarczyk-Śliwka
  • Data wytworzenia: 06-02-2017
  • Ilość wyświetleń: 2245
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/111/zarzadzenie-w-sprawie-dodatkowych-dni-wolnych-od-pracy-w-wsa-w-lodzi-w-2017r.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: