Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Strona archiwalna

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

o wartości przewyższającej równowartość 30 000 euro, jakie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(w złotych brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

1.

Wykonanie, dostawa i montaż stylowych mebli do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi

dostawa

przetarg nieograniczony

380 000,00 zł

I kwartał

 

 

  • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 08-02-2017 13:45
  • Modyfikował: Aneta Kaczmarek, data modyfikacji: 28-02-2017 15:02
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Sylwia Paziak vel Domańska
  • Data wytworzenia: 08-02-2017
  • Ilość wyświetleń: 1886
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/112/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: