Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych

Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych

1.

Robert Adamczewski

st. referendarz sądowy

PDF2016

PDF2017

PDF2018

2.

Tomasz Adamczyk

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

3.

Ewa Alberciak

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

4.

Arkadiusz Blewązka

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

5.

Ewa Cisowska- Sakrajda

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

6.

Leszek Foryś

st. referendarz sądowy

PDF2016

PDF2017

PDF2018

7.

Janusz Furmanek

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

8.

Agnieszka Grosińska

sędzia WSA

PDF2016 

PDF2017

PDF2018

9.

Joanna Grzegorczyk-Drozda

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

10.

Paweł Janicki

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

11.

Wiktor Jarzębowski

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

12.

Bożena Kasprzak

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

13.

Bogusław Klimowicz

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

14.

Małgorzata Kowalska

asesor sądowy

PDF2016

PDF2017

PDF2018

15.

Paweł Kowalski

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

16.

Cezary Koziński

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

17.

Irena
Krzemieniewska

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018  

18.

Monika Krzyżaniak

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

19.

Renata Kubot-Szustowska

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

      —

20.

Małgorzata
Łuczyńska

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

21.

Tomasz Naraziński

referendarz sądowy

      —

PDF2017

PDF2018

22.

Janusz Nowacki

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

23.

Czesława Nowak-Kolczyńska

sędzia WSA

PDF2016

      —       —
24. Katarzyna Patynowska referendarz sądowy       —       — PDF2018

24.

Teresa Porczyńska

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

25.

Jolanta Rosińska

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

26.

Teresa Rutkowska

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

27.

Barbara Rymaszewska

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

28.

Joanna Sekunda-Lenczewska

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

29.

Magdalena Sieniuć

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

30.

Anna Stępień

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

      —

31.

Krzysztof
Szczygielski

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

32.

Anna Świderska

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

33.

Joanna Tarno

sędzia WSA

uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych

 

34.

Sławomir Wojciechowski

sędzia WSA

PDF2016

PDF2017

PDF2018

35.

Zygmunt Zgierski

sędzia NSA

PDF2016

PDF2017

      —

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku w związku z objęciem lub opuszczeniem urzędu sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego w WSA w Łodzi

1. Anna Stępień sędzia NSA PDF03.07.2018r.
 

oświadczenie złożone w związku z opuszczeniem stanowiska sędziego

2. Katarzyna Patynowska referendarz sądowy PDF22.06.2018r.
 
oświadczenie złożone w związku z mianowaniem na stanowisko referendarza sądowego

3.

Agnieszka Grosińska

st. referendarz sądowy

PDF21.03.2018r.
 

oświadczenie złożone w związku z opuszczeniem stanowiska referendarza sądowego

4.

Agnieszka Grosińska

sędzia WSA

PDF22.03.2018r.

oświadczenie złożone w związku z powołaniem na stanowisko sędziego WSA w Łodzi

5. Małgorzata Kowalska st. referendarz sądowy PDF21.03.2018r. oświadczenie złożone w związku z opuszczeniem stanowiska referendarza sądowego

6.

Małgorzata Kowalska

asesor sądowy

PDF22.03.2018r.
 

oświadczenie złożone w związku z powołaniem na stanowisko asesora

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku w związku z objęciem lub opuszczeniem urzędu sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego w WSA w Łodzi

1.

Tomasz Naraziński

referendarz sądowy

PDF19.06.2017r.

oświadczenie złożone w związku z mianowaniem na stanowisko referendarza sądowego

2.

Czesława Nowak-Kolczyńska

sędzia WSA

PDF04.04.2017r.

oświadczenie złożone w związku z opuszczeniem stanowiska sędziego WSA w Łodzi

3. Magdalena Sieniuć st. referendarz sądowy PDF14.03.2017r. oświadczenie złożone w związku z opuszczeniem stanowiska referendarza sądowego

4.

Magdalena Sieniuć

sędzia WSA

PDF15.03.2017r.

oświadczenie złożone w związku z powołaniem na stanowisko sędziego WSA w Łodzi

  • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 29-06-2017 11:36
  • Modyfikował: Aneta Kaczmarek, data modyfikacji: 27-06-2019 13:31
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Grabarczyk-Śliwka
  • Data wytworzenia: 28-06-2017
  • Ilość wyświetleń: 10468
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/126/168/oswiadczenia-majatkowe-sedziow-asesorow-sadowych-i-referendarzy-sadowych.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: