Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Ocena/ustalenia Dokumenty pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli

Numer i tytuł kontroli:
P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018r.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego na 2018r. przez WSA w Łodzi. W toku opisanych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości

Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 marca 2019r.

PDFWystąpienie pokontrolne NIK.pdf

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Znak sprawy: 212017040191

Płatnik składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń ww osób zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Płatnik składek w okresie kontrolowanym deklarował składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Płatnik składek ustalił prawo do zasiłków oraz dokonał wypłaty i rozliczenia zasiłków zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Protokół kontroli z dnia 10 maja 2017r.

PDFProtokół kontroli ZUS.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-08-2017
  przez: Sylwia Paziak vel Domańska
 • opublikowano:
  09-08-2017 11:38
  przez: Aneta Kaczmarek
 • zmodyfikowano:
  23-09-2020 10:19
  przez: Aneta Kaczmarek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  odwiedzin: 3002
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl