Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Strona archiwalna

 

            Łódź, dnia 4 października 2017 r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

              Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz.2017.729).  posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej.

PDFwykaz składników do nieodpłatnego przekazania.pdf

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 11 października 2017 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

lub na adres e˗mail adm@lodz.wsa.gov.pl

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz.2017.729).  

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno-Gospodarczego: Agnieszka Kamińska-Hryniów tel. 603-73-60-40, 42 635-00-35, Jakub Sawicki 42 635-01-12 w godz. 8.00 – 15.00.

 

  • Opublikował: Jakub Sawicki, data publikacji: 04-10-2017 12:45
  • Modyfikował: Jakub Sawicki, data modyfikacji: 04-10-2017 12:50
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
  • Data wytworzenia: 04-10-2017
  • Ilość wyświetleń: 1285
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/133/ogloszenie-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku-ruchomego.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: