Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Strona archiwalna

 

Adm.VI-223/21/2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego oraz usługą doręczania przekazów pieniężnych w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2019 r.
   
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

pokój nr 16 w godzinach 7.30. – 15.30.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2017r. o godz. 11.00
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego,   pok. Nr 16.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

 

PDFformularz cenowy - zalacznik nr 2.pdf
DOCformularz cenowy - zalacznik nr 2.doc
PDFSIWZ.pdf
DOCSIWZ.doc
PDFmodyfikacja siwz.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 27-10-2017 14:56
 • Modyfikował: Jakub Sawicki, data modyfikacji: 07-11-2017 14:48
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
 • Data wytworzenia: 27-10-2017
 • Ilość wyświetleń: 1156
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/134/ogloszenie-o-zamowieniu-na-swiadczenie-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: