Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Strona archiwalna

 

        

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

              Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz.2017.729) informuje, iż posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

PDFWykaz składników majątku ruchomego - sprzęt

PDFWykaz składników majątku ruchomego - książki

 

Jednostki wymienione w § 38 i 39 ww. Rozporządzenia, które są zainteresowane przejęciem składników majątku ruchomego proszone są o złożenie wniosku na piśmie do dnia 13 kwietnia 2018 r. Wniosek należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

lub na adres e˗mail

 

Wniosek musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi § 38 i 39 ww. Rozporządzenia.

W przypadku wpływu co najmniej dwóch wniosków dotyczących przejęcia danego składnika majątku, o przydziale decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków.

Składniki będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno-Gospodarczego: Agnieszka Kamińska-Hryniów tel. 603-73-60-40, 42 635-00-28, Barbara Adamus tel. 42 635-00-35,  Jakub Sawicki 42 635-01-12 w godz. 8.00 – 15.00.

 

PDFinformacja o darowiznach.pdf
 

  • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 03-04-2018 11:25
  • Modyfikował: Jakub Sawicki, data modyfikacji: 16-04-2018 14:37
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
  • Data wytworzenia: 03-04-2018
  • Ilość wyświetleń: 849
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/140/ogloszenie-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku-ruchomego.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: