Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje szczegółowe

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (skrytka WSA w Łodzi na ePUAP: /wsalodz/SkrytkaESP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w instrukcji „Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego”

PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - instrukcja dla stron postępowania

Elektroniczna skrzynka podawcza

Passa akta sądowe on-line

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2019
  przez: Dorota Sawicka
 • opublikowano:
  31-05-2019 10:09
  przez: Jakub Sawicki
 • zmodyfikowano:
  08-06-2019 14:36
  przez: Jakub Sawicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  odwiedzin: 2256
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl