Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2023

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 28 lutego 2023 r. (1 stycznia 2022 r. - 28 lutego 2023 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2022 r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

318

205 183 340
Wydział II

463

272 299 436
Wydział III

300

120 193 227

R a z e m

1081
597 675 1003

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

318

95 74 339
Wydział II

463

118 147 434
Wydział III

300

56 96 260

R a z e m

1081
269 317 1033

 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

339

110 109 340
Wydział II

434

154 152 436
Wydział III

260

64 97 227

R a z e m

1033
328 358 1003