Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2023 nr 2023/BZP 00138907/01/P

Zamawiający:

Nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 7251869360

Adres: Piotrkowska 135

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-434

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.lodz.wsa.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: adm@lodz.wsa.gov.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 603736040

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa