Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Repertoria

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w sekretariatach sądów administracyjnych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
 • repertoria - służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądu; stanowią również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. W każdym wydziale wojewódzkich sądów administracyjnych prowadzi się repertoria: SA, SAB, SO;
 • dzienniki korespondencji;
 • księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki)
 • zbiory wokand;
 • skorowidze alfabetyczno-numerowe - prowadzone do każdego repertorium, w których wpisuje się pod odpowiednią literą alfabetu skarżącego (wnioskodawcę) oraz numer sprawy. Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie jednego skorowidza dla kilku repertoriów.
Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone - poza wymienionymi - również inne dzienniki i księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2007
  przez: Dorota Sawicka
 • opublikowano:
  05-03-2007 14:49
  przez: Aneta Kaczmarek
 • zmodyfikowano:
  05-10-2017 11:36
  przez: Dorota Sawicka
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  odwiedzin: 6655
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl