Repertoria

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
 • repertoria - służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądu; stanowią również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt;
 • zbiory: wokand, wydanych orzeczeń itp.
 • skorowidze alfabetyczno-numerowe - prowadzone do każdego repertorium, w których wpisuje się pod odpowiednią literą alfabetu skarżącego (wnioskodawcę) oraz numer sprawy.
Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie jednego skorowidza dla kilku repertoriów.
 • księgi pomocnicze: wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono, kontrolka wysyłanych akt.
Kierownik sekretariatu każdego wydziału prowadzi również:
 • zbiór wokand oraz zbiór wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenie niejawne,
 • zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo-odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego,
 • kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń kończących postepowanie i załatwiania środków odwoławczych.
Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone - poza wymienionymi - również inne księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.
 • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 05-03-2007 14:49
 • Modyfikował: Dorota Sawicka, data modyfikacji: 02-02-2016 12:19
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Dorota Sawicka
 • Data wytworzenia: 05-03-2007
 • Ilość wyświetleń: 3698
 • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/39/93/repertoria.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: