Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Repertoria

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w sekretariatach sądów administracyjnych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
  • repertoria - służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądu; stanowią również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. W każdym wydziale wojewódzkich sądów administracyjnych prowadzi się repertoria: SA, SAB, SO;
  • dzienniki korespondencji;
  • księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki)
  • zbiory wokand;
  • skorowidze alfabetyczno-numerowe - prowadzone do każdego repertorium, w których wpisuje się pod odpowiednią literą alfabetu skarżącego (wnioskodawcę) oraz numer sprawy. Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie jednego skorowidza dla kilku repertoriów.
Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone - poza wymienionymi - również inne dzienniki i księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.