Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych

Strona archiwalna

 

 

 

Łódź, dnia 7 października 2014 r.

Adm.VI-213/22/2014

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z siedzibą przy ulicy Piotrkowskiej 135 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego ofertę najkorzystniejszą złożyła firma InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki formalne stawiane przez Zamawiającego i zawiera najniższą cenę.

 

 

Lista Wykonawców wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp

Wykonawcy

liczba uzyskanych punktów

w kryterium CENA

1.

Poczta Polska S.A.

00-940 Warszawa, ul. Stawki 2

-Oferta Nr 1-

 

81,76

2.

InPost Sp. z o.o.

30-624 Kraków, ul. Malborska 130

-Oferta Nr 2-

100

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
Data wytworzenia: 2014-10-07

 

 

 

 

  • Opublikował: Jakub Sawicki, data publikacji: 07-10-2014 14:46
  • Modyfikował: Jakub Sawicki, data modyfikacji: 16-12-2014 14:31
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jakub Sawicki
  • Data wytworzenia: 07-10-2014
  • Ilość wyświetleń: 2266
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/49/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-swiadczenie-uslug-pocztowych.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: