Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem miasta Łodzi i niektórych powiatów województwa łódzkiego obszarem czerwonym, mając na względzie zalecenia właściwych organów sanitarno-epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie Zarządzenia Nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dniem 19 października 2020 r. odwołuje się rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej, wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi kontynuuje działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. Sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie i przeznaczone do wyznaczenia na rozprawę kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym. Terminy posiedzeń niejawnych w składach 3-osobowych oraz wyniki posiedzeń dostępne są w E-wokanda.

Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi - link), po uprzednim złożeniu wniosku.

Informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 42 635 00 08 lub 42 635 00 10 bądź w formie elektronicznej (e-PUAP, a także e-mail: ).

Przyjmowanie korespondencji do Sądu odbywa się jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych natomiast wszelkie opłaty należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135
90-434 Łódź

Nr konta NBP O/O w Łodzi 28101013710009962231000000

(IBAN)  PL28101013710009962231000000 SWIFT/BIC  NBPLPLPW

 

Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2020 r. - wyciąg
 

wsald.jpeg

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

tel. 42 635 00 00, fax 42 635 00 02 

Informacja o sprawach:
tel. 42 635 00 08, 42 635 00 10
e-mail:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach - 7.30 - 15.30

 

REGON 473 207 482
NIP 725-18-69-360
Nr konta NBP O/O w Łodzi 28101013710009962231000000

 

(IBAN)  PL28101013710009962231000000 SWIFT/BIC  NBPLPLPW