Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna

Na podstawie Zarządzenia nr 16/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zmieniającego Zarządzenie nr 29/2020 przywraca się rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
 

W miejsce uchylonego przepisu § 1 pkt 7 Zarządzenia nr 29/2020 obowiązują przepisy  Zarządzenia nr 15 /2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych tj:

§ 6

 1. Biuro Podawcze Sądu czynne jest w godzinach 8:00 -14:30.
 2. Zaleca się składanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej(ePUAP).
 3. Przy stanowisku Biura Podawczego może przebywać wyłącznie jeden interesant.
 4. Korespondencja dostarczana do Sądu przez operatora pocztowego, składana przez organy, a także sądowa korespondencja międzyinstancyjna kierowana jest bezpośrednio do dezynfekcji.
 5. Potwierdzenie złożenia wymienionej wyżej korespondencji można uzyskać nie wcześniej niż następnego dnia po jej złożeniu.
 6. Korespondencja złożona przez interesanta osobiście i potwierdzona przez pracownika Biura Podawczego jest przechowywana w zamkniętym wyznaczonym do tego pojemniku.
 7. Pracownicy Biura Podawczego przed godziną 15:00 zobowiązani są dostarczyć w zamkniętym pojemniku pisma złożone przez interesantów do wyznaczonego pomieszczenia celem dezynfekcji.
 8. Pracownicy Biura Podawczego po każdym interesancie przeprowadzają dezynfekcję lady przy użyciu odpowiedniego środka dezynfekującego i rękawiczek jednorazowych.

§ 7

 1. Kasa Sądu czynna jest w godzinach 8:30-12:30 i 13:30-14:30, a w ostatni dzień miesiąca kasa czynna jest w godzinach 8:30-12:30.
 2. Zaleca się dokonywanie opłat sądowych przelewem na rachunek bankowy Sądu 28 1010 1371 0009 9622 3100 0000.
 3. Przy stanowisku kasy może przebywać wyłącznie jeden interesant.
 4. Pracownik kasy po każdym interesancie przeprowadza dezynfekcję lady przy użyciu odpowiedniego środka dezynfekującego i rękawiczek jednorazowych.


Dostęp do akt zapewnia się w miarę możliwości w trybie elektronicznym za pośrednictwem portalu PASSA po uprzednim złożeniu wniosku (szczegółowa instrukcja obsługi - link).
Czytelnia akt w WSA w Łodzi w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach  przyjmuje interesantów, z zastrzeżeniem że:
          - akta udostępnia się w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
          - akta udostępnia się po uprzednim uzgodnieniu terminu,
          - w czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba nie dłużej niż 2 godziny.


PDFZarządzenie nr 16/2021.pdf
PDFZarządzenie nr 34/2020.pdf
PDFZarządzenie nr 15/2020.pdf


 

wsald.jpeg

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

tel. 42 635 00 00, fax 42 635 00 02 

Informacja o sprawach:
tel. 42 635 00 08, 42 635 00 10
e-mail:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach - 7.30 - 15.30

Biuro podawcze jest czynne w godzinach 8.00 - 14.30

Kasa sądu jest czynna 8.30 - 14.30  z przerwą 12.30 - 13.30
ostatniego dnia miesiąca kasa jest czynna do 12.30

 

REGON 473 207 482
NIP 725-18-69-360
Nr konta NBP O/O w Łodzi 28101013710009962231000000

 

(IBAN)  PL28101013710009962231000000 SWIFT/BIC  NBPLPLPW