Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

W postępowaniu dokumenty elektroniczne wnosi się do sądu administracyjnego przez elektroniczną skrzynkę podawczą (art. 12b § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)   

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, działa w oparciu o elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP). Skrytka WSA w Łodzi na ePUAP: /wsalodz/SkrytkaESP

W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powyższe zasady podpisywania dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2a i § 2b ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  WSA w Łodzi można również składać, w formie dokumentu elektronicznego, skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje, wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-07-2012
  przez: Dorota Sawicka
 • opublikowano:
  06-07-2012 12:56
  przez: Aneta Kaczmarek
 • zmodyfikowano:
  08-06-2019 14:36
  przez: Jakub Sawicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  odwiedzin: 7603
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

Dane kontaktowe:

fax: 42 635 00 02
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl