Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR  3 /2015

PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

W ŁODZI

z dnia 12  lutego 2015 roku

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

w 2015 roku

 

§ 1

Na podstawie  art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)  w związku ze świętem w dniu  15 sierpnia 2015 r.  i 26 grudnia 2015 r.   przypadającym w dzień wolny od pracy, inny niż niedziela wyznaczam dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dzień 17 sierpnia 2015 r. oraz  24 grudnia 2015 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Opublikował: Aneta Kaczmarek, data publikacji: 10-04-2015 12:20
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Grabarczyk-Śliwka
  • Data wytworzenia: 10-04-2015
  • Ilość wyświetleń: 2430
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/82/dodatkowe-dni-wolne-od-pracy-w-wsa-w-lodzi-w-2015r.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: