Unieważnienie postępowania

Strona archiwalna

 

         Łódź, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Adm.VI-216/2/2015

 

 

 

        INFORMACJA

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Sądu. 

 

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Mając powyższe na uwadze postępowanie unieważniono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Opublikował: Jakub Sawicki, data publikacji: 05-08-2015 13:31
  • Modyfikował: Aneta Kaczmarek, data modyfikacji: 01-09-2015 13:19
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
  • Data wytworzenia: 05-08-2015
  • Ilość wyświetleń: 2208
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/85/uniewaznienie-postepowania.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: