Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Strona archiwalna

 

Adm.VI-216/4/2015

 

INFORMACJA

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”  na roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Sądu  ofertę najkorzystniejszą złożył Zakład Remontowo-Budowlany Mirosław Lewandowski z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Rudnej 20.

Wybrana oferta spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego i zawiera cenę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Przyznana punktacja w poszczególnych kryteriach.

 

Lp

Wykonawcy

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „CENA”

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „OKRES GWARANCJI na roboty ogólnobudowlane”

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „OKRES GWARANCJI na drzwi przeciwpożarowe”

Łączna punktacja

2.

Zakład Remontowo-Budowlany

Mirosław Lewandowski

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Rudna 20

-Oferta Nr 1-

80

10

10

100

 

  • Opublikował: Jakub Sawicki, data publikacji: 18-09-2015 07:38
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
  • Data wytworzenia: 18-09-2015
  • Ilość wyświetleń: 1838
  • Link do strony: http://lodz.wsa.gov.pl/90/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 135

tel.: 42 635 00 00
fax: 42 635 00 02
e-mail: