Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.

Strona archiwalna

 

Łódź, dnia 6 kwietnia 2016 r.

Adm.VI-213/10/2016

 

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”  na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ofertę najkorzystniejszą złożyła PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 6.
Wybrana oferta spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164  j.t.).