Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

Adm.VI-25/3/2016

PDFzmiana terminu składania ofert.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 135 świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

pokój nr 16 w godzinach 7.30. – 15.30.

 

3.  Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 11.00

 

4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

 

5.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

PDFogłoszenie.pdf
PDFsiwz-2017-2018-ochrona-osób-i-mienia-usługi-społeczne.pdf
DOCXsiwz-2017-2018-ochrona-osób-i-mienia-usługi-społeczne.docx
PDFformularz ofertowy ochrona 2017-2018.pdf
XLSXformularz ofertowy ochrona 2017-2018.xlsx
PDFmodyfikacja i wyjaśnienie SIWZ.pdf
PDFodpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ.pdf
PDFodpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ.pdf
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf