Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 24942Luty: 19360Marzec: 16689Kwiecień: 17887Maj: 19801Czerwiec: 32138
Lipiec: 7879Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 26995Luty: 25102Marzec: 27733Kwiecień: 21733Maj: 23069Czerwiec: 21736
Lipiec: 19979Sierpień: 19676Wrzesień: 20871Październik: 23993Listopad: 26241Grudzień: 20124
Rok 2022
Styczeń: 24959Luty: 24919Marzec: 27680Kwiecień: 27959Maj: 25118Czerwiec: 24628
Lipiec: 27579Sierpień: 1503707Wrzesień: 22019Październik: 28143Listopad: 24001Grudzień: 29444
Rok 2021
Styczeń: 17825Luty: 18412Marzec: 21083Kwiecień: 18553Maj: 21768Czerwiec: 39020
Lipiec: 16821Sierpień: 30104Wrzesień: 19529Październik: 18928Listopad: 19972Grudzień: 18494
Rok 2020
Styczeń: 15401Luty: 16632Marzec: 16496Kwiecień: 14600Maj: 16196Czerwiec: 13904
Lipiec: 18436Sierpień: 16161Wrzesień: 15473Październik: 17480Listopad: 16114Grudzień: 16036
Rok 2019
Styczeń: 16907Luty: 14468Marzec: 13452Kwiecień: 12349Maj: 13158Czerwiec: 12634
Lipiec: 14264Sierpień: 20340Wrzesień: 12737Październik: 13108Listopad: 12387Grudzień: 14983
Rok 2018
Styczeń: 15281Luty: 14629Marzec: 21177Kwiecień: 18317Maj: 15569Czerwiec: 15625
Lipiec: 13556Sierpień: 16072Wrzesień: 15580Październik: 15122Listopad: 17754Grudzień: 14354
Rok 2017
Styczeń: 13413Luty: 11225Marzec: 14759Kwiecień: 11799Maj: 13354Czerwiec: 13942
Lipiec: 13041Sierpień: 11419Wrzesień: 11503Październik: 15853Listopad: 15737Grudzień: 14040
Rok 2016
Styczeń: 12897Luty: 16827Marzec: 12798Kwiecień: 13433Maj: 17473Czerwiec: 12351
Lipiec: 11218Sierpień: 12432Wrzesień: 110500Październik: 11146Listopad: 11922Grudzień: 11905
Rok 2015
Styczeń: 8242Luty: 7234Marzec: 25804Kwiecień: 11977Maj: 13120Czerwiec: 10142
Lipiec: 10433Sierpień: 11938Wrzesień: 14075Październik: 12836Listopad: 12332Grudzień: 11929
Rok 2014
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 5222
 1. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1469713
 2. Strona główna
  Wyświetleń: 621192
 3. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 109984
 4. Komunikaty
  Wyświetleń: 84383
 5. E-wokanda
  Wyświetleń: 57552
 6. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 42220
 7. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 41113
 8. Pismo, skarga, wniosek o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 40056
 9. Informacje o przetargach
  Wyświetleń: 38118
 10. Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 37459
 11. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 35877
 12. NSA oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne
  Wyświetleń: 29319
 13. Orzecznictwo sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 28527
 14. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 23013
 15. Zasady uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 21674
 16. Właściwość wydziałów
  Wyświetleń: 19728
 17. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
  Wyświetleń: 18994
 18. Stan spraw
  Wyświetleń: 18940
 19. PASSA - akta sądowe on-line
  Wyświetleń: 18164
 20. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 17298
 21. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 16214
 22. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 15328
 23. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje
  Wyświetleń: 14325
 24. Wykaz gmin objętych właściwością WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 14032
 25. Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 13358
 26. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 13354
 27. Majątek
  Wyświetleń: 13319
 28. Informacja o działalności WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 12946
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12502
 30. Urządzenia ewidencyjne
  Wyświetleń: 12473
 31. Archiwa
  Wyświetleń: 12357
 32. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 12331
 33. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
  Wyświetleń: 12007
 34. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  Wyświetleń: 11864
 35. Rozprawy zdalne, informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego
  Wyświetleń: 11668
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11235
 37. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 11145
 38. Informacja o powołaniu i mianowaniu
  Wyświetleń: 11064
 39. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 10987
 40. Wyciąg z konstytucji RP
  Wyświetleń: 10664
 41. Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na posiedzeniach niejawnych
  Wyświetleń: 10636
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10512
 43. Oświadczenie dla radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 10469
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10390
 45. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10284
 46. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 9915
 47. Kontrole
  Wyświetleń: 9092
 48. RODO
  Wyświetleń: 8276
 49. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 6911
 50. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 6560
 51. Oświadczenia sędziów o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 6479
 52. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6435
 53. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 6387
 54. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 )
  Wyświetleń: 6209
 55. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 )
  Wyświetleń: 5976
 56. Rok 2012
  Wyświetleń: 5786
 57. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 5699
 58. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 5688
 59. Rok 2013
  Wyświetleń: 5682
 60. Rok 2015
  Wyświetleń: 5667
 61. Rok 2011
  Wyświetleń: 5625
 62. Rok 2014
  Wyświetleń: 5494
 63. Rok 2009
  Wyświetleń: 5459
 64. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5455
 65. Rok 2017
  Wyświetleń: 5269
 66. Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac elektrycznych i malarskich
  Wyświetleń: 5219
 67. Konkurs na stanowisko referenta stażysty
  Wyświetleń: 5167
 68. Rok 2010
  Wyświetleń: 5160
 69. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 5108
 70. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 5105
 71. Rok 2005
  Wyświetleń: 5083
 72. Rok 2008
  Wyświetleń: 5009
 73. Rok 2006
  Wyświetleń: 4970
 74. Rok 2007
  Wyświetleń: 4935
 75. Rok 2004
  Wyświetleń: 4700
 76. Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 4665
 77. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
  Wyświetleń: 4590
 78. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 4568
 79. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 4564
 80. Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 4482
 81. Rok 2016
  Wyświetleń: 4424
 82. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 4200
 83. Ogloszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 4110
 84. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 4109
 85. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 4028
 86. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2017r.
  Wyświetleń: 4019
 87. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3876
 88. Obwieszczenie Prezesa NSA
  Wyświetleń: 3851
 89. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 3848
 90. Konkurs na dwa stanowiska: referenta stażysty
  Wyświetleń: 3834
 91. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim
  Wyświetleń: 3828
 92. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 3746
 93. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
  Wyświetleń: 3736
 94. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3716
 95. Rok 2018
  Wyświetleń: 3702
 96. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 3677
 97. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2015r.
  Wyświetleń: 3659
 98. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2014 r.
  Wyświetleń: 3640
 99. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie
  Wyświetleń: 3608
 100. Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 3575
 101. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3556
 102. Wykonanie, dostawa i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
  Wyświetleń: 3543
 103. Rok 2019
  Wyświetleń: 3502
 104. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3498
 105. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 3463
 106. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3451
 107. Polityka prywatności serwisu www.lodz.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 3429
 108. Konkurs na dwa stanowiska: referenta-stażysty
  Wyświetleń: 3310
 109. Czyszczenie elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3175
 110. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3159
 111. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 3159
 112. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3076
 113. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3022
 114. Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 3021
 115. Rok 2020
  Wyświetleń: 3011
 116. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta-stażysty
  Wyświetleń: 2930
 117. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 2929
 118. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2836
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 2814
 120. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 2694
 121. Roboty budowlane polegające na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 2675
 122. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na pełnieniu usługi ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 2649
 123. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 2646
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2636
 125. ROK 2018
  Wyświetleń: 2602
 126. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 2598
 127. Rok 2021
  Wyświetleń: 2593
 128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 2582
 129. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 2559
 130. Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy - stara wersja
  Wyświetleń: 2471
 131. Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 2374
 132. ROK 2019
  Wyświetleń: 2330
 133. Komunikat dotyczący organizacji rozpraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 2299
 134. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2200
 135. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 2188
 136. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 2155
 137. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2071
 138. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.
  Wyświetleń: 2066
 139. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2066
 140. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 2051
 141. Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu
  Wyświetleń: 2043
 142. Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 2016
 143. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 2012
 144. Informacja o konkursie na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 1995
 145. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1940
 146. ROK 2020
  Wyświetleń: 1928
 147. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1890
 148. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1803
 149. Informacja o dniu wolnym od pracy
  Wyświetleń: 1800
 150. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ksiegowy w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1799
 151. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie usług ochrony osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1761
 152. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1753
 153. Informacja o otwarciu ofert na roboty budowlane
  Wyświetleń: 1721
 154. Rok 2022
  Wyświetleń: 1680
 155. Zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej od 1 stycznia 2022r.
  Wyświetleń: 1675
 156. Informacja o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1651
 157. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.
  Wyświetleń: 1584
 158. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1552
 159. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1550
 160. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1542
 161. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1529
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1505
 163. Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2020 r. - wyciąg
  Wyświetleń: 1463
 164. Informacja
  Wyświetleń: 1445
 165. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1443
 166. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1434
 167. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1430
 168. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1416
 169. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2021 roku
  Wyświetleń: 1407
 170. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1402
 171. Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu  na dwa stanowiska  referenta-stażysty w wymiarze dwóch etatów
  Wyświetleń: 1400
 172. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1400
 173. Informacja o konkursie na stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 1399
 174. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2019.
  Wyświetleń: 1388
 175. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1383
 176. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1381
 177. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1329
 178. Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 1314
 179. Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1285
 180. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1265
 181. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1259
 182. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1254
 183. Transmisja on-line z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1253
 184. Informacja o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1239
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wyświetleń: 1230
 186. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 29.03.2021r.
  Wyświetleń: 1222
 187. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1215
 188. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1199
 189. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1181
 190. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1170
 191. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1164
 192. Informacja z otwarcia ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1154
 193. Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 1148
 194. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1111
 195. Informacja o wynikach konkursu na dwa stanowiska referenta-stażysty
  Wyświetleń: 1109
 196. Informacja o konkursie na stanowisko Inspektora w Oddziale Finansowo-Budżetowym.
  Wyświetleń: 1093
 197. Zarządzenie Nr 15 w sprawie organizacji pracy Sądu w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.
  Wyświetleń: 1089
 198. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 1055
 199. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 1051
 200. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.
  Wyświetleń: 1034
 201. Informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 1033
 202. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego WSA w Łodzi
  Wyświetleń: 1028
 203. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko informatyka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 979
 204. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2023 roku
  Wyświetleń: 958
 205. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 956
 206. Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.
  Wyświetleń: 956
 207. Informacja z otwarcia ofert na ochronę osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 945
 208. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
  Wyświetleń: 931
 209. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSA w Łodzi.
  Wyświetleń: 921
 210. Informacja o konkursie na stanowisko radcy prawnego.
  Wyświetleń: 899
 211. Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 837
 212. Informacja o konkursie na stanowisko Referent-Stażysta
  Wyświetleń: 806
 213. Informacja o konkursie na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 766
 214. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko radcy prawnego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
  Wyświetleń: 744
 215. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przeznaczonych do odsprzedaży
  Wyświetleń: 724
 216. Informacja o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 715
 217. ROK 2021
  Wyświetleń: 686
 218. Lista kandydatów dopuszczonych do drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego - część pisemna
  Wyświetleń: 658
 219. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referenta- stażysty.
  Wyświetleń: 648
 220. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referenta-stażysty.
  Wyświetleń: 589
 221. Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na dwa stanowiska referenta - stażysty w wymiarze 2 etatów, który odbędzie się w dniu 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 579
 222. Rok 2023
  Wyświetleń: 556
 223. Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 447
 224. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referenta- stażysty
  Wyświetleń: 405
 225. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 334
 226. Skrócony czas pracy Biura Podawczego i Kasy Sądu w dniu 13 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 298
 227. ROK 2022
  Wyświetleń: 262
 228. Rok 2024
  Wyświetleń: 236
 229. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Łodzi w 2024 roku
  Wyświetleń: 220
 230. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 197
 231. Dzień wolny od pracy 02.05.2024 r.
  Wyświetleń: 167
 232. Petycja nr Inf.IV.051.34.2023
  Wyświetleń: 159
 233. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 142
 234. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (po obniżonej cenie)
  Wyświetleń: 136
 235. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (po obniżonej cenie)
  Wyświetleń: 131
 236. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  Wyświetleń: 109
 237. ROK 2023
  Wyświetleń: 75