Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2017

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 31 grudnia 2017 r. (1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2016r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

376

1173 1290 259
Wydział II

375

1289 1384 280
Wydział III

343

1334 1265 412

R a z e m

1094
3796 3939 951

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

376
89 114 351

Wydział II

375
96 121 350

Wydział III

343
153 95
401

R a z e m

1094
338 330
1102

 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

351
187 120 418

Wydział II

350
138 98 390

Wydział III

401
121 126
396

R a z e m

1102
446 344
1204

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

418
138 109 447

Wydział II

390
145 148 387

Wydział III

396
84 120
360

R a z e m

1204
367 377
1194

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

447
97 119 425

Wydział II

387
88 109 366

Wydział III

360
75 110
325

R a z e m

1194
260 338
1116

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

425
82 103 404

Wydział II

366
105 121 350

Wydział III

325
92 154
263

R a z e m

1116
279 378
1017

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

404
102 123 383

Wydział II

350
104 155 299

Wydział III

263
80 98
245

R a z e m

1017
286 376
927

 

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

383
88 104 367

Wydział II

299
107 70 336

Wydział III

245
138 69
314

R a z e m

927
333 243
1017

 

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

367
84 63 388

Wydział II

336
106 72 370

Wydział III

314
115 88
341

R a z e m

1017
305 223
1099

 

 

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

388
91 86 393

Wydział II

370
104 100 374

Wydział III

341
155 117
379

R a z e m

1099
350 303
1146

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

393
70 111 352

Wydział II

374
95 130 339

Wydział III

379
119 120
378

R a z e m

1146
284 361
1069

 

 

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

352
62 123 291

Wydział II

339
107 147 299

Wydział III

378
93 100
371

R a z e m

1069
262 370
961

 

 

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

291
83 115 259

Wydział II

299
94 113 280

Wydział III

371
109 68
412

R a z e m

961
286 296
951