Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni WSA w Łodzi

Strona archiwalna

 

 Łόdź, dnia 21 marca 2017 r.

 

Adm.VI-221/27/2017

 

 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”  na wykonanie, dostawę i montaż mebli stylowych do biblioteki i czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Zakład Usług Tartaczno - Stolarskich Robert Śliwiński
z siedzibą w Gąsawie przy ul. Trzemeszeńskiej 35.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki formalne wymagane przez Zamawiającego
i uzyskała największą ilość punktów w ocenianych kryteriach.

 

 

Lista Wykonawców wraz z przyznaną punktacją.

 

Nr oferty

Wykonawcy

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „CENA”

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „OKRES GWARANCJI

 i RĘKOJMI

Łączna punktacja

1

Tronus Polska  Sp. z o.o.

01-237 Warszawa

ul. Ordona 2A

Oferta odrzucona

2

Starpol Meble

Agnieszka Kliczkowska

24-100 Puławy

ul. Kołłątaja 100

 

43,39

40

83,39

3

Zakład Usług Tartaczno- Stolarskich

Robert Śliwiński

88-410 Gąsawa

ul. Trzemeszeńska 35

 

60

40

100

4

Dreko Meble Spółka Jawna

91-222 Łódź

ul. Szczecińska 6c

 

46,81

28,57

75,38

5

Rad-Pol Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Sadowa 56

48,65

40

88,65

 

 

 

                                                                      

Przewodniczący Komisji Przetargowej

        Sylwia Paziak vel Domańska