Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Ocena/ustalenia Dokumenty pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli

Numer i tytuł kontroli:
P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018r.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego na 2018r. przez WSA w Łodzi. W toku opisanych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości

Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 marca 2019r.

PDFWystąpienie pokontrolne NIK.pdf

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Znak sprawy: 212017040191

Płatnik składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń ww osób zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Płatnik składek w okresie kontrolowanym deklarował składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Płatnik składek ustalił prawo do zasiłków oraz dokonał wypłaty i rozliczenia zasiłków zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Protokół kontroli z dnia 10 maja 2017r.

PDFProtokół kontroli ZUS.pdf