Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 31 grudnia 2018 r. (1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2017r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

259

879 790 348
Wydział II

280

1374 1282 372
Wydział III

412

1160 1240 332

R a z e m

951
3413 3312 1052

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

259
90 108 241

Wydział II

280
136 117 299

Wydział III

412
96 100
408

R a z e m

951
322 325
948

 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

241
77 71 247

Wydział II

299
108 95 312

Wydział III

408
113 101
420

R a z e m

948
298 267
979

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

247
84 70 261

Wydział II

312
176 100 388

Wydział III

420
87 96
411

R a z e m

979
347 266
1060

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

261
67 103 225

Wydział II

388
107 111 384

Wydział III

411
96 126
381

R a z e m

1060
270 340
990

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

225
59 89 195

Wydział II

384
113 114 383

Wydział III

381
122 136
367

R a z e m

990
294 339
945

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

195
78 66 207

Wydział II

383
128 91 420

Wydział III

367
110 97
380

R a z e m

945
316 254
1007

 

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

207
83 39 251

Wydział II

420
124 85 459

Wydział III

380
95 119
356

R a z e m

1007
302 243
1066

 

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

251
51 36 266

Wydział II

459
100 61 498

Wydział III

356
90 60
386

R a z e m

1066
241 157
1150

 

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

266
54 38 282

Wydział II

498
128 93 533

Wydział III

386
98 117
367

R a z e m

1150
280 248
1182

 

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

282
69 52 299

Wydział II

533
88 138 483

Wydział III

367
85 122
330

R a z e m

1182
242 312
1112

 

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

299
85 54 330

Wydział II

483
83 140 426

Wydział III

330
87 99
318

R a z e m

1112
255 293
1074

 

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

330
82 64 348

Wydział II

426
83 137 372

Wydział III

318
81 67
332

R a z e m

1074
246 268
1052