Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2019

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 31 grudnia 2019 r. (1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2018r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

348

894 917 325
Wydział II

372

1118 1149 341
Wydział III

332

1144 1148 328

R a z e m

1052
3156 3214 994

 

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

348
98 78 368

Wydział II

372
85 110 347

Wydział III

332
119 92
359

R a z e m

1052
302 280
1074

 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

368
82 63 387

Wydział II

347
83 98 332

Wydział III

359
82 90
351

R a z e m

1074
247 251
1070

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

387
89 110 366

Wydział II

332
110 90 352

Wydział III

351
98 138
311

R a z e m

1070
297 338
1029

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

387
89 72 383

Wydział II

332
107 115 344

Wydział III

351
129 118
322

R a z e m

1070
325 305
1049

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

383
75 77 381

Wydział II

344
110 97 357

Wydział III

322
128 104
346

R a z e m

1049
313 278
1084

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

381
50 78 353

Wydział II

357
81 83 355

Wydział III

346
91 101
336

R a z e m

1084
222 262
1044

 

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

353
83 60 376

Wydział II

355
117 87 385

Wydział III

336
74 96
314

R a z e m

1044
274 243
1075

 

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

376
85 49 412

Wydział II

385
107 56 436

Wydział III

314
86 53
347

R a z e m

1075
278 158
1195

 

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

412
64 76 400

Wydział II

436
92 102 426

Wydział III

347
70 86
331

R a z e m

1195
226 264
1157

 

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

400
62 92 370

Wydział II

426
83 103 406

Wydział III

331
93 94
330

R a z e m

1157
238 289
1106

 

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

370
67 94 343

Wydział II

406
58 113 351

Wydział III

330
59 104
285

R a z e m

1106
184 311
979

 

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

343
50 68 325

Wydział II

351
85 95 341

Wydział III

285
115 72
328

R a z e m

979
250 235
994