Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozprawy zdalne, informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego


Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (skrytka WSA w Łodzi na ePUAP: /wsalodz/SkrytkaESP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w instrukcji „Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego”

PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - instrukcja dla stron postępowania

PDFRozprawy zdalne - instrukcja dla stron postępowania

PDFInstrukcja -adres skrytki na epuap.pdf

PDFInstrukcja dla organu - przekazanie skargi przesłanej przez stronę do organu elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą sądu.pdf
 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Passa akta sądowe on-line