Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Strona archiwalna

 

Łódź, dnia 14 października 2019 r.

 

Adm.VI-223/25/2019

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2019.1843 t.j.)

 

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
    i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego oraz usługą doręczania przekazów pieniężnych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

       90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

       pokój nr 16 w godzinach 7.30. – 15.30.

 

3.  Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2019 r. o godz. 11.00

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego,   pok. Nr 16.

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

 

DOCXformularz cenowy - załącznik nr 2.docx
DOCXSIWZ 2019 -2021.docx