Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2020

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO, SPP na dzień 31 grudnia 2020 r. (1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2019 r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

325

652 747 230
Wydział II

341

1068 918 491
Wydział III

328

1154 1066 416

R a z e m

994
2874 2731 1137

 

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

325

50 74 301
Wydział II

341

127 114 354
Wydział III

328

98 79 347

R a z e m

994
275 267 1002

 

 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

301

59 85 275
Wydział II

354

108 84 378
Wydział III

347

77 66 358

R a z e m

1002
244 235 1011

 

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

275

59 44 290
Wydział II

378

112 63 427
Wydział III

358

74 67 365

R a z e m

1011
245 174 1082

 

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

290

47 26 311
Wydział II

427

72 5 494
Wydział III

365

144 34 475

R a z e m

1082
263 65 1280

 

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

311

54 20 345
Wydział II

494

56 39 511
Wydział III

475

54 19 510

R a z e m

1280
164 78 1366

 

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

345

34 21 358
Wydział II

511

73 45 539
Wydział III

510

57 133 434

R a z e m

1366
164 199 1331

 

 

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

358

60 62 356
Wydział II

539

69 96 512
Wydział III

434

74 101 407

R a z e m

1331
203 259 1275

 

 

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

356

49 110 295
Wydział II

512

91 81 522
Wydział III

407

84 107 384

R a z e m

1275
224 298 1201

 

 

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

295

65 63 297
Wydział II

522

94 114 502
Wydział III

384

116 68 432

R a z e m

1201
275 245 1231

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

297

56 78 275
Wydział II

502

85 111 476
Wydział III

432

130 136 426

R a z e m

1231
271 325 1177

 

 

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

275

48 93 230
Wydział II

476

81 105 452
Wydział III

426

132 139 419

R a z e m

1177
261 337 1101

 

 

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

230

71 71 230
Wydział II

452

100 61 491
Wydział III

419

114 117 416

R a z e m

1101
285 249 1137