Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

              Łódź, dnia 1 października 2020 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

              Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004) informuje, iż posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

Jednostki wymienione w § 38 i 39 ww. Rozporządzenia, które są zainteresowane przejęciem składników majątku ruchomego proszone są o złożenie wniosku na piśmie do dnia 9 października 2020 r. Wniosek należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

lub na adres e˗mail

 

Wniosek musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi § 38 i 39 ww. Rozporządzenia.

W przypadku wpływu co najmniej dwóch wniosków dotyczących przejęcia danego składnika majątku, o przydziale decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków.

Składniki będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno-Gospodarczego: Agnieszka Kamińska-Hryniów tel. 603-73-60-40, 42 635-00-28, Barbara Adamus tel. 42 635-00-35,  Jakub Sawicki (informatyk) 42 635-01-12 w godz. 8.00 – 15.00.

DOCXzałącznik do ogłoszenia BIP.docx