Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO, SPP na dzień 31 grudnia 2021 r. (1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2020 r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

230

1017 906 341
Wydział II

491

1288 1298 481
Wydział III

416

1246 1209 453

R a z e m

1137
3551 3413 1275

 

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

230

134 45 319
Wydział II

491

76 99 468
Wydział III

416

92 196 312

R a z e m

1137
302 340 1099

 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

319

89 94 314
Wydział II

468

84 103 449
Wydział III

312

201 84 429

R a z e m

1099
374 281 1192

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

314

68 89 293
Wydział II

449

139 124 464
Wydział III

429

92 82 439

R a z e m

1192
299 295 1196

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

293

69 82 280
Wydział II

464

103 108 459
Wydział III

439

66 107 398

R a z e m

1196
238 297 1137

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

280

115 80 315
Wydział II

459

185 129 515
Wydział III

398

77 107 368

R a z e m

1137
377 316 1198

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

315

73 108 280
Wydział II

515

104 110 509
Wydział III

368

109 81 396

R a z e m

1198
286 299 1185

 

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

280

58 46 292
Wydział II

509

120 82 547
Wydział III

396

122 64 454

R a z e m

1185
300 192 1293

 

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

280

48 41 299
Wydział II

509

123 61 609
Wydział III

396

83 73 464

R a z e m

1185
254 175 1372

 

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

299

71 73 297
Wydział II

609

108 148 569
Wydział III

464

110 108 466

R a z e m

1372
289 329 1332

 

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

297

101 85 313
Wydział II

569

75 119 525
Wydział III

466

100 128 438

R a z e m

1332
276 332 1276

 

 

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

313

110 75 348
Wydział II

525

86 106 505
Wydział III

438

102 98 442

R a z e m

1276
298 279 1295

 

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

348

81 88 341
Wydział II

505

85 109 481
Wydział III

442

92 81 453

R a z e m

1295
258 278 1275