Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Łodzi w 2021 roku

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021
PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W ŁODZI
z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
w 2021 roku
 
§1
Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w związku ze świętem 1 maja i 25 grudnia przypadającym w 2021 roku w dzień wolny od pracy, inny niż niedziela wyznaczam dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dzień 4 maja 2021 roku oraz dzień 24 grudnia 2021 roku.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.