Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2021 nr 2021/BZP 00014232/01/P

Zamawiający:

Nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:* 1 2 7251869360

Adres: Piotrkowska 135

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-434

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.lodz.wsa.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: adm@lodz.wsa.gov.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 603736040

Rodzaj zamawiającego:3 4

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

1 .  R O B O T Y        B U D O W L A N E

1.1.1

Malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę drzwi wewnętrznych, przełożenie kostki brukowej wraz z naprawą stopni

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

203 250,00 PLN

II kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

3 .  U S Ł U G I

1.3.1

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

447 155,00 PLN

III kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK

Zamówienie zastrzeżone: NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

BRAK

PDFplan postępowań o udzielenie zamówień 2021.pdf


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021:
PDF2021_BZP 00014232_02_P.pdf