Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

Łódź, dnia 19 listopada 2021 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004) informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 i § 39 ust. 1 Rozporządzenia, które są zainteresowane przejęciem składników majątku ruchomego proszone są o złożenie wniosku na piśmie do dnia 26 listopada 2021 r. Wniosek należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

lub na adres e˗mail:

Wniosek musi zawierać informacje, o których mowa w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 Rozporządzenia.

W przypadku wpływu co najmniej dwóch wniosków dotyczących przejęcia tego samego składnika majątku ruchomego w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, decydować będzie kolejność ich złożenia.

Szczegółowe informacje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego zawarte są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat składników można uzyskać pod numerami telefonów:

603-73-60-40, 42 635-00-28 Pani Agnieszka Kamińska-Hryniów, 42 635-01-12 Pan Jakub Sawicki – informatyk, w godz. 8.00 – 15.00.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

                    Kierownik

Oddziału Administracyjno-Gospodarczego

        Agnieszka Kamińska-Hryniόw

 

DOCXzałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx