Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2022

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO, SPP na dzień 31 grudnia 2022 r. (1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2021 r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

341

969 992 318
Wydział II

481

1370 1388 463
Wydział III

453

1052 1205 300

R a z e m

1275
3391 3585 1081

 

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

341

89 105 325
Wydział II

481

106 105 482
Wydział III

453

136 110 479

R a z e m

1275
331 320 1286


 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

325

89 73 341
Wydział II

482

92 95 479
Wydział III

479

111 121 469

R a z e m

1286
292 289 1289

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

341

69 90 320
Wydział II

479

120 128 471
Wydział III

469

115 136 448

R a z e m

1289
304 354 1239

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

320

72 82 310
Wydział II

471

116 112 475
Wydział III

448

60 151 357

R a z e m

1239
248 345 1142

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

310

93 81 322
Wydział II

475

91 131 435
Wydział III

357

54 141 270

R a z e m

1142
238 353 1027

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

322

83 75 330
Wydział II

435

132 150 417
Wydział III

270

75 107 238

R a z e m

1027
290 332 985

 

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

330

96 57 369
Wydział II

417

102 97 422
Wydział III

238

77 75 240

R a z e m

985
275 229 1031

 

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

369

81 54 396
Wydział II

422

128 50 500
Wydział III

240

83 54 269

R a z e m

1031
292 158 1165

 

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

396

48 87 357
Wydział II

500

130 122 508
Wydział III

269

99 67 301

R a z e m

1165
277 276 1166

 

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

357

102 105 354
Wydział II

508

118 119 507
Wydział III

301

92 97 296

R a z e m

1166
312 321 1157

 

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

354

63 115 302
Wydział II

507

91 153 445
Wydział III

296

73 80 289

R a z e m

1157
227 348 1036

 

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

302

84 68 318
Wydział II

445

144 126 463
Wydział III

289

77 66 300

R a z e m

1036
305 260 1081