Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2022 nr 00066799/01/P

Zamawiający:

Nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 7251869360

Adres: Piotrkowska 135

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-434

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.lodz.wsa.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: adm@lodz.wsa.gov.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 603736040

Rodzaj zamawiającego:Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa 

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia 4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

3 .  U S Ł U G I

1.3.1

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynku WSA w Łodzi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

975 609,76 PLN

IV kwartał

 

 

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

BRAK

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.pdf