Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2023

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 31 grudnia 2023 r. (1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2022 r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

318

944 1056 206
Wydział II

463

1248 1413 298
Wydział III

300

1167 1148 319

R a z e m

1081
3359 3617 823

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

318

95 74 339
Wydział II

463

118 147 434
Wydział III

300

56 96 260

R a z e m

1081
269 317 1033

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

339

110 109 340
Wydział II

434

154 152 436
Wydział III

260

64 97 227

R a z e m

1033
328 358 1003

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

340

88 112 316
Wydział II

436

104 145 395
Wydział III

227

111 92 246

R a z e m

1003
303 349 957

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

316

75 105 286
Wydział II

395

114 123 386
Wydział III

246

103 82 267

R a z e m

957
292 310 939

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

286

77 130 233
Wydział II

386

103 135 354
Wydział III

267

122 90 299

R a z e m

939
302 355 886

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

233

76 76 233
Wydział II

354

109 114 349
Wydział III

299

83 94 288

R a z e m

886
268 284 870

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

233

73 64 242
Wydział II

349

108 91 366
Wydział III

288

126 85 329

R a z e m

870
307 240 937

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

242

116 48 310
Wydział II

366

80 64 382
Wydział III

329

69 68 330

R a z e m

937
265 180 1022

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

310

59 78 291
Wydział II

382

85 129 338
Wydział III

330

93 121 302

R a z e m

1022
237 328 931

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

291

60 116 235
Wydział II

338

97 130 305
Wydział III

302

143 91 354

R a z e m

931
300 337 894

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

235

47 86 196
Wydział II

305

84 111 278
Wydział III

354

116 144 326

R a z e m

894
247 341 800

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

196

68 58 206
Wydział II

278

92 72 298
Wydział III

326

81 88 319

R a z e m

800
241 218 823