Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2023 nr 2023 BZP 00138907 02 P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2023 nr 2023 BZP 00138907 01 P)

Zamawiający:

Nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny: 7251869360

Adres: Piotrkowska 135

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-434

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.lodz.wsa.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: adm@lodz.wsa.gov.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 603736040

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1 . R O B O T Y B U D O W L A N E

1.1.1

Wyrównanie poziomu korytarza i klatki schodowej na I piętrze budynku WSA w Łodzi, remont sanitariatów oraz malowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

250 000,00 PLN

II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

2 . D O S T A W Y

1.2.1

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

420 000,00 PLN

I kwartał

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Usługi pocztowe

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

660000 PLN

570 000,00 PLN

III kwartał

Charakter zamówienia: społeczne

zmiana pozycji

 

PDFPlan postępowań - 2023.pdf

PDFPlan postępowań - 2023 - aktualizacja.pdf