Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dniu wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE NR  1/ 2023

PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

W ŁODZI

z dnia  16 stycznia 2023 r.

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
w 2023 roku

§ 1

Na podstawie  art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1510) w związku ze świętem 11 listopada 2023 roku przypadającym w dzień wolny od pracy, inny niż niedziela wyznaczam dodatkowym dniem wolnym  od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dzień 2 listopada 2023 r.

§ 2

  1. W 2023  roku ustala się dniem wolnym od pracy:  2 maja i 9 czerwca, a dniem pracy wyznacza się dzień: 13 maja i 17 czerwca.
  2. W wymienionych w pkt 1 dniach obowiązuje  8-godzinny dzień pracy.
  3. Jeżeli w dniu 2 maja oraz 9 czerwca praca będzie niezbędna  ze względu na szczególny charakter  wykonywanych zadań, należy w tym dniu zapewnić dyżur.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
sędzia NSA Jacek Brolik