Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Strona archiwalna

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

                                                                                       Łódź, dnia 24 października 2023 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 t.j.) informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane zakupem składników majątku ruchomego proszone są  o zgłoszenie się do Oddziału Administracyjno-Gospodarczego, pokój nr 16 do dnia 31 października 2023 r., w celu otrzymania dokumentu na podstawie którego będzie można dokonać wpłaty za zakupiony przedmiot. Wnioski o zakup składników majątku ruchomego można również kierować na adres poczty elektronicznej Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, nr konta  28 1010 1371 0009 9622 3100 0000

lub gotówką w kasie Sądu.

Wydanie zakupionego przedmiotu odbywać się będzie na podstawie „dowodu wpłaty” wystawionego przez kasę WSA. Będzie to jednocześnie dokument do „okazania” pracownikom ochrony.

Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 i § 39 ust. 1 Rozporządzenia, które są zainteresowane przejęciem składników majątku ruchomego proszone są o złożenie wniosku na piśmie do dnia 31 października 2023 r. Wniosek należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

lub na adres e˗mail:

Wniosek musi zawierać informacje, o których mowa w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 Rozporządzenia.

W przypadku wpływu co najmniej dwóch wniosków dotyczących przejęcia tego samego składnika majątku ruchomego w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, decydować będzie kolejność ich złożenia.

Szczegółowe informacje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego zawarte są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat składników można uzyskać pod numerami telefonów:

603-73-60-40, 42 635-00-28/35 Pani Agnieszka Kamińska-Hryniów, Pani Barbara Adamus, 42 635-01-12 Pan Jakub Sawicki – informatyk, w godz. 8.00 – 15.00.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

                      Kierownik

Oddziału Administracyjno-Gospodarczego

        Agnieszka Kamińska-Hryniόw

PDFzałącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf