Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR  42/ 2023

PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

W ŁODZI

z dnia  31 października 2023 r.

 

w sprawie dodatkowych  dni wolnych od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
w 2024 roku

 

§ 1

Na podstawie  art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465)  w związku ze świętem 6 stycznia 2024 roku przypadającym w dzień wolny od pracy, inny niż niedziela wyznaczam dodatkowym dniem wolnym  od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dzień  12 stycznia 2024 roku.

 

§ 2

1. W 2024  roku ustala się dniem wolnym od pracy dzień 2 maja, a dniem pracy wyznacza się dzień  18 maja.

2. W dniu 18 maja 2024 roku obowiązuje  8-godzinny dzień pracy.

3. Jeżeli w dniu 2 maja 2024 roku praca będzie niezbędna  ze względu na szczególny charakter  wykonywanych zadań, należy w tym dniu zapewnić dyżur.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

sędzia NSA Jacek Brolik
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi