Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2024

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 30 kwietnia 2024 r. (1 stycznia 2024 r. - 30 kwietnia 2024 r.)
 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2023 r.)

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Wydział I

206

284 270 220
Wydział II

298

411 367 342
Wydział III

319

323 370 272

R a z e m

823

1018 1007 834

 

STYCZEŃ

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Wydział I

206

75 49 232
Wydział II

298

101 91 308
Wydział III

319

79 106 292

R a z e m

823

255 246 832

 

LUTY

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Wydział I

232

81 60 253
Wydział II

308

102 85 325
Wydział III

292

66 79 279

R a z e m

832

249 224 857

 

MARZEC

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Wydział I

253

62 80 235
Wydział II

325

100 94 331
Wydział III

279

52 86 245

R a z e m

857

214 260 811

 

KWIECIEŃ

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Wydział I

235

66 81 220
Wydział II

331

108 97 342
Wydział III

245

126 99 272

R a z e m

811

300 277 834