Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2024 nr 2024/BZP 00242270/01/P

Zamawiający:

Nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny: 7251869360

Adres: Piotrkowska 135

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-434

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.lodz.wsa.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: adm@lodz.wsa.gov.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 603736040

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

2 . D O S T A W Y

1.2.1

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

641 500,00 PLN

II kwartał

 

 

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Całodobowa ochrona osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 220 000,00 PLN

IV kwartał

 

 

 

PDFPlan postępowań 2024_BZP 00242270_01_P.pdf