Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych

Strona archiwalna

 

 

 

Łódź, dnia 7 października 2014 r.

Adm.VI-213/22/2014

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z siedzibą przy ulicy Piotrkowskiej 135 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego ofertę najkorzystniejszą złożyła firma InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki formalne stawiane przez Zamawiającego i zawiera najniższą cenę.

 

 

Lista Wykonawców wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp

Wykonawcy

liczba uzyskanych punktów

w kryterium CENA

1.

Poczta Polska S.A.

00-940 Warszawa, ul. Stawki 2

-Oferta Nr 1-

 

81,76

2.

InPost Sp. z o.o.

30-624 Kraków, ul. Malborska 130

-Oferta Nr 2-

100

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kamińska-Hryniów
Data wytworzenia: 2014-10-07