Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Strona archiwalna

 

 

Zarządzenie nr 9

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 13 października 2014 r.

 

w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Na podstawie  art. 34 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 153, poz. 1269, z późń. zm.1 ) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się wzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2014 r.

 

 

 

PREZES

Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prof. Roman Hauser

 

 PDFZarzadzenie nr 9 wraz z załącznikiem.pdf

Podmiot udostępniający: Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Stolarczyk
Data wytworzenia: 2014-10-20