Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna skrzynka podawcza

W postępowaniu dokumenty elektroniczne wnosi się do sądu administracyjnego przez elektroniczną skrzynkę podawczą (art. 12b § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). 

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, działa w oparciu o elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP). Skrytka WSA w Łodzi na ePUAP: /wsalodz/SkrytkaESP

W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Powyższe zasady podpisywania dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2a i § 2b ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 

Link do podpisywania załączników profilem zaufanym w korespondencji wnoszonej do sądu administracyjnego przez
elektroniczną skrzynkę podawczą: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  WSA w Łodzi można również składać, w formie dokumentu elektronicznego, skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu, petycje, wnioski o udostępnienie informacji publicznej.