Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2014

 Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 169 poz. 1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw na dzień 31 grudnia 2014 r. (1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2013r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

441

1485 1544 382
Wydział II

422

1481 1517 386
Wydział III

345

1190 1260 275
R a z e m
1208
4156 4321 1043

 

 

 

S T Y C Z E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
441
112 116 437
Wydział II
422
156 129 449
Wydział III
345
141 103
383
R a z e m
1208
 409 348
1269

 

 

L U T Y

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
437
111 164 384
Wydział II
449
134 141 442
Wydział III
383
87 155
315
R a z e m
1269
 332 460
1141

 

 

M A R Z E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
384
124 136 372
Wydział II
442
134 147 429
Wydział III
315
87 123
279
R a z e m
1141
 345 406
1080

 

 

K W I E C I E Ń

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
372
231 124 479
Wydział II
429
122 128 423
Wydział III
279
103 92
290
R a z e m
1080
 456 344
1192

 

 

M A J 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
479
113 107 485
Wydział II
423
110 149 384
Wydział III
290
107 84
313
R a z e m
1192
 330 340
1182

 

 

C Z E R W I E C

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
485
104 186 403
Wydział II
384
126 147 363
Wydział III
313
 61 145
229
R a z e m
1182
 291 478
995

 

 

L I P I E C 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
403
144 46 501
Wydział II
363
135 54 444
Wydział III
229
 109 73
265
R a z e m
995
 388 173
1210

 

 

S I E R P I E Ń 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
501
102 82 521
Wydział II
444
98 105 437
Wydział III
265
 94 74
285
R a z e m
1210
 294 261
1243

 

 

W R Z E S I E Ń 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
521
89 137 473
Wydział II
437
114 153 398
Wydział III
285
 100 108
277
R a z e m
1243
 303 398
1148

 

 

P A Ź D Z I E R N I K 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
473
125 156 442
Wydział II
398
102 134 366
Wydział III
277
 135 98
314
R a z e m
1148
 362 388
1122

 

 

L I S T O P A D 

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
442
87 152 377
Wydział II
366
105 118 353
Wydział III
314
73 101
286
R a z e m
1122
 265 371
1016

 

 

G R U D Z I E Ń  

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I
377
143 138 382
Wydział II
353
145 112 386
Wydział III
286
93 104
275
R a z e m
1016
381 354
1043