Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert

Strona archiwalna

 

Łόdź, dnia 16 grudnia 2014 r.

 

Adm.VI-25/1/2014

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

 

  Wojewόdzki Sąd Administracyjny w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę ochrony osób i mienia. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 5a ustawy  

  z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2013.907. j.t. ze zm.).

 

 

 

1.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:

       Wojewόdzki Sąd Administracyjny w Łodzi

       90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

       pokόj nr 16 w godzinach 7.30. – 15.30.

 

2.  Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 11.00

 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego,  

     sala konferencyjna.

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkόw Zamόwienia.

 

XLSXformularz ofertowy.xlsx
DOCXSIWZ 2015-2017 ochrona osób i mienia niepriorytetowe.docx
PDFSIWZ 2015-2017 ochrona osób i mienia niepriorytetowe.pdf

DOCXmodyfikacja SIWZ.docx
PDFmodyfikacja SIWZ.pdf

DOCXodpowiedzi na pytania.docx
PDFodpowiedzi na pytania.pdf

DOCXodpowiedzi na pytania 2.docx
PDFodpowiedzi na pytania 2.pdf